h
22 juli 2012

SP en GroenLinks: per direct opheldering over opvang daklozen

De SP en GroenLinks willen per direct opheldering van wethouder Vedelaar (PvdA) over de problemen rondom de opvang van daklozen. Vorig weekend is de Herberg achter de WRZV-hallen opnieuw opengegaan voor de opvang van negen daklozen. De partijen willen per direct weten waarom deze mensen door het Leger des Heils en het RIBW zijn geweigerd bij de reguliere opvang. Tijdens de behandeling van de perspectiefnota hebben GroenLinks en de SP grote vraagtekens gezet bij de sluiting van het Nel Banninkhuis per 1 augustus. De wethouder heeft toen gegarandeerd dat er niemand op straat hoeft te slapen.

Lees verder
21 juli 2012

SP positief ontvangen in Zwolle Zuid

Vandaag stond de SP in de Zwolse wijk Zwolle Zuid om de SP (en natuurlijk Emile Roemer) te promoten. De reacties waren bijna allemaal positief. Fractievoorzitter Tjitske Siderius: ‘Als Emile Roemer in de rest van het land net zo populair is als in Zwolle Zuid, dan bestaat er geen enkele twijfel dat de SP een positieve uitslag zal gaan halen op 12 september!' Veel oudere bewoners van Zwolle Zuid maken zich grote zorgen om hun pensioen. Zij vinden dat zij er jaar na jaar al op achteruit zijn gegaan en zien 2013 met vertwijfeling tegemoet.

Lees verder
13 juli 2012

SP legt vragen over sloopbesluit aan woningbouwcorporatie SWZ voor

De SP heeft naar aanleiding van vragen van bewoners uit Dieze Oost woningcorporatie SWZ een brief gestuurd over het sloopbesluit. SWZ heeft besloten de woningen aan de Hemerkenstraat, de Schoonhovenstraat, de Regelandistraat en de van Ummenstraat te slopen nadat uit onderzoek van de SP bleek dat de woningen vol tocht, kou en schimmel zitten. De schimmel en kou leverden gezondheidsproblemen op bij de bewoners, zoals bij kinderen.

Lees verder
9 juli 2012

SP: verkeersveiligheid niet met reces

De SP wil uitleg van het stadsbestuur over het verwijderen van de wegversmallingen in de Tesselschadestraat. Na enkele botsingen heeft de wethouder besloten om de zwart-wit gestreepte palen weg te halen. Deze palen zijn geplaatst nadat buurtbewoners structurele overlast hadden door hardrijders. De partij vraagt zich af waarom de wegversmallingen in deze straat niet het gewenste effect opleverden en welke maatregelen het stadsbestuur nu gaat nemen.

Lees verder
3 juli 2012

SP: harde garanties nodig bij sloop Dieze-Oost

De SP wil dat er harde garanties worden gesteld aan de sloop van de schimmelhuizen in Dieze-Oost. SWZ heeft besloten de woningen aan de Hemerkenstraat, de Schoonhovenstraat, de Regelandistraat en de van Ummenstraat te slopen nadat uit onderzoek van de SP bleek dat de woningen vol tocht, kou en schimmel zitten. De schimmel en kou leverden gezondheidsproblemen op bij de bewoners, zoals bij kinderen.

Lees verder
3 juli 2012

Collectie Ecodrome gaat verloren

Het lijkt erop dat de natuurhistorische collectie van het voormalige natuurmuseum van Zwolle die tot nu toe in het Ecodrome te zien was niet in Zwolle zal kunnen blijven. Het college is van plan de collectie af te stoten en dat zal waarschijnlijk inhouden dat de stukken verspreid zullen worden over andere collecties en musea.

Lees verder
24 juni 2012

SP op straat in Holtenbroek

Afgelopen zaterdag hebben SP'ers in winkelcentrum Holtenbroek kranten uitgedeeld en met de bewoners gesproken. Het bijkt dat de verkiezingen in Holtenbroek leven en dat de SP -en vooral lijsttrekker Emile Roemer- op grote steun onder de inwoners kan rekenen. Dat wekt verwachtingen voor een prachtige uitslag in Zwolle op 12 september.

Lees verder
20 juni 2012

Succes SP: meer inzetten op sociale huurwoningen

De gemeenteraad van Zwolle is unaniem akkoord gegaan met het voorstel van de SP dat het gemeentebestuur in de gesprekken met woningbouwcorporaties moet inzetten op een substantiële stijging van het aantal huurwoningen, in plaats van de eerdere ambitie om dat aantal minimaal gelijk te houden.

Lees verder
18 juni 2012

Succes SP: bezuinigingen GGZ van de baan

Een meerderheid van de gemeenteraad steunt het voorstel van de SP om niet te bezuinigen op preventiemaatregelen binnen de geestelijke gezondheidszorg GGZ). Hiermee blijven de bestaande preventiemaatregelen bestaan.

Lees verder
12 juni 2012

ROOD Zwolle: 60% van fietsers kan zijn fiets niet kwijt op het station

60% van de fietsers bij het station kan zijn fiets niet altijd kwijt in de fietsenstalling rondom station Zwolle. Dat is de conclusie uit een enquête van ROOD, jong in de SP. Deze enquête is het vervolg op het onderzoek over het tekort aan fietsenstalling bij het station dat ROOD eind 2011 presenteerde. Gisteravond presenteerde ROOD haar bevindingen aan de gemeenteraad. Vooral de stallingen aan de Oosterlaan bieden te weinig ruimte voor alle fietsen.

Lees verder

Pagina's