h
7 oktober 2012

SP: Stadshagen niet alleen voor de rijken

De SP wil opheldering over de brief van Wijkbestuur Stadshagen Totaal waarin staat dat de bouw van sociale huurwoningen in een deel van Stadshagen niet past, omdat zij zorgen voor niet al te fraaie architectuur. De partij vindt deze stellingname walgelijk. De SP is juist heel blij dat ook het stadsbestuur onlangs de conclusie heeft getrokken dat er fors meer goedkope huurwoningen nodig zijn in Zwolle. Uit onderzoek van de SP bleek eerder al dat er een groot tekort is aan betaalbare huurwoningen. De afgelopen jaren werden er vooral dure en middeldure koopwoningen gebouwd, terwijl de wachtlijst voor sociale huurwoningen alsmaar bleef stijgen. De partij vindt het een vooruitgang dat het stadsbestuur nu ook inziet dat de behoefte naar goedkope huurwoningen groter is dan het aanbod en er ingezet moet worden op de bouw van deze woningen.

Lees verder
2 oktober 2012

SP wil inventarisatie naar asbest in huurwoningen

Na de ontdekkingen van asbest in de Bachlaan, de Indische Buurt en in de Peter Steijnstraat wil de SP dat het stadsbestuur een asbestinventarisatie uitvoert in het woningbestand van de Zwolse woningbouwcorporaties. Er is onlangs onduidelijkheid ontstaan over het verwijderen van de asbest in de huurwoningen aan de Pieter Steijnstraat. SWZ heeft aangegeven dat het asbest tijdens de komende renovatie wordt verwijderd. Nu blijkt echter dat de bewoners voor het verwijderen van het asbest uit de schouw mogelijk zelf moeten gaan betalen. De SP vindt dat de wereld op zijn kop: 'De woningbouwcorporaties zijn verplicht om een veilige leefomgeving te creëren voor hun huurders'.

Lees verder
21 september 2012

SP: duidelijkheid over renovatie en parkeerplekken Pieter Steijnstraat

De Zwolse SP wil dat de bewoners van de Pieter Steijnstraat snel zekerheid krijgen over de geplande renovatie van hun huurwoning en over het opofferen van de groenstrook voor parkeerplekken. Al enige tijd wordt er door SWZ gesproken over het inwisselen van de groenstrook voor parkeerplaatsen en over de renovatie van de flat. Deze renovatie is ondertussen uitgesteld en het beloofde panel ‘parkeerplaatsen’ is nog steeds niet van de grond gekomen. Bewoners willen duidelijkheid van SWZ en de gemeente. De SP steunt hen daarin.

Lees verder
6 september 2012

Bij de SP zit je goed!

Bij de SP zit je goed stoel

In de binnenstad van Zwolle zijn allerlei rode stoelen verspreid met daarop de tekst: ‘Bij de SP zit je goed’. De SP wil met deze ludieke actie aandacht vragen voor de vorming van een links kabinet. Veel mensen op straat geven aan dat het tijd wordt voor een linkse samenwerking op landelijk niveau. Als mensen een echt links Kabinet willen is het verstandig om een stem uit te brengen op de SP, aldus de lokale afdeling. Daarnaast zijn op de website van SP vijf Zwolse redenen te vinden om op de SP te stemmen.

Lees verder
5 september 2012

SP voert campagne aan de poort postNL

SP deelt lollys uit bij de poort van postNL

Dinsdagavond hebben Zwolse SP'ers tot twaalf uur 's nachts folders en lollys uitgedeeld aan de medewerkers van postNL. De vertrekkende avondploeg en de arriverende nachtploeg waren blij verrast dat er op dat uur en op die plek nog campagne gevoerd werd.

Lees verder
3 september 2012

Actie SP: stop het liggeld in het ziekenhuis

 Stop het liggeld in het ziekenhuis

De SP in Zwolle heeft vanochtend actie gevoerd tegen het liggeld in het ziekenhuis. De Kunduz-partijen (VVD, CDA, D66, CU en GL) willen een boete van € 7,50 invoeren voor elke dag dat iemand in het ziekenhuis ligt. Hiermee kunnen de kosten voor zieken enorm oplopen. De plaatselijke SP heeft daarom een groot bord bij het Weezenlanden ziekenhuis neergezet waaruit de gevolgen van het liggeld duidelijk worden.

Lees verder
1 september 2012

SP in Holtenbroek en Zwolle-Zuid op straat

SP in Holtenbroek en Zwolle-Zuid op straat

Lees verder
31 augustus 2012

Tjitske Siderius: tegen langstudeerboete en leerfabrieken

Debat Windesheim met Tjitske Sideruis

Tijdens het Windesheim-debat in de Bruisweek heeft SP-kandidaat Tjitske Siderius een pleidooi gehouden tegen de langstudeerboete en de invoering van een leenstelsel en voor kleinschaligheid in het onderwijs.

Lees verder
10 augustus 2012

SP wil gratis telefoonnummer voor de sociale dienst

De SP wil een gratis telefoonnummer voor de sociale dienst invoeren. Bijstandsgerechtigden kunnen met vragen of opmerkingen geen afspraak maken of e-mailen met hun consulent inkomen. De telefoon is het enige middel om te communiceren met de sociale dienst in Zwolle. Doordat mensen te vaak minutenlang in de wacht staan lopen de telefoonkosten op of raakt de prepaid-kaart leeg voordat er een vraag is gesteld. De partij wil een gratis telefoonnummer, zodat de sociale dienst voor iedere bijstandsgerechtigde bereikbaar is.

Lees verder
22 juli 2012

SP en GroenLinks: per direct opheldering over opvang daklozen

De SP en GroenLinks willen per direct opheldering van wethouder Vedelaar (PvdA) over de problemen rondom de opvang van daklozen. Vorig weekend is de Herberg achter de WRZV-hallen opnieuw opengegaan voor de opvang van negen daklozen. De partijen willen per direct weten waarom deze mensen door het Leger des Heils en het RIBW zijn geweigerd bij de reguliere opvang. Tijdens de behandeling van de perspectiefnota hebben GroenLinks en de SP grote vraagtekens gezet bij de sluiting van het Nel Banninkhuis per 1 augustus. De wethouder heeft toen gegarandeerd dat er niemand op straat hoeft te slapen.

Lees verder

Pagina's