h

Fractie

25 juni 2013

Succes SP: geen ontslagen sociale werkplaats en betere dienstverlening politie

Afgelopen maandag heeft de SP drie successen behaald voor de stad. Ondanks eerdere berichtgeving heeft de wethouder gegarandeerd dat geen van de 66 werknemers van de sociale werkplaats met een tijdelijk contract tot 31 december 2013 worden ontslagen in 2014. Vanwege de komende bezuinigingen zouden deze werknemers met een beperking geen vast dienstverband krijgen en terug op de wachtlijst worden geplaatst. De wethouder heeft nu toegezegd dat deze werknemers in 2014 bij de Wezo kunnen blijven werken.

Lees verder
17 juni 2013

SP wil einde aan sollicitatiecircus

Bij de algemene beschouwingen in de gemeenteraad heeft de SP vanavond gepleit voor het afschaffen van het brievenquotum van 25 sollicitatiebrieven per week voor bijstandsgerechtigden. Zij moeten van de sociale dienst 5 brieven per dag versturen. Bijstandsgerechtigden krijgen een korting op hun uitkering als ze niet aan dit quotum voldoen.

Lees verder
16 juni 2013

SP: alarm om inbraakexplosie Zwolle

De raadsfractie van de SP in Zwolle zal morgen in de raadsvergadering aandacht vragen voor de aanhoudende groei van het aantal inbraken in de stad. Met name in Holtenbroek, Assendorp, Berkum en Schelle is een forse stijging zichtbaar. Zo steeg het aantal inbraken in Holtenbroek met 232%.

Lees verder
26 mei 2013

SP wil snel in gesprek over bezuinigingen langdurige zorg

De SP wil graag snel met alle Zwolse (politieke) partijen in gesprek over de bezuinigingen op de verzorgingstehuizen in Zwolle. De regering is van plan om de criteria voor een plek in een verzorgingstehuis of beschermde woonvorm flink aan te scherpen. Het kabinet wil dat mensen met een lichte tot redelijk zware behoefte aan zorg (ZZP 1 t/m 4) straks niet meer in een verzorgingshuis of andere woonvorm, maar thuis verzorgd worden. Mensen moeten langer zelfstandig wonen in een huur- of koopwoning, terwijl niet iedereen daartoe in staat is.

Lees verder
2 mei 2013

SP: slechte huizen eerst slopen

De raadsfractie van de SP in Zwolle heeft aan het gemeentebestuur vragen gesteld over onderzoek naar het uitstel van de sloop van woningen in Dieze-Oost. De SP stelt dat het hier gaat om slechte woningen met een ongezonde leefomgeving en dat –mede gezien de toezeggingen die er zijn gedaan aan bewoners - het raar is de sloop uit te stellen.

Lees verder
21 april 2013

SP: zorgen om Holtenbroek III

De Zwolse SP maakt zich zorgen over de ontwikkelingen in Holtenbroek III. Uit buurtonderzoek in verschillende straten in de wijk blijkt dat veel bewoners het idee hebben dat de veiligheidssituatie aan het verslechteren is. Ook meldden de bewoners een groot aantal inbraken in de afgelopen maanden.

Lees verder
7 april 2013

SP: belofte aan bewoners Dieze Oost moet worden nagekomen

De SP wil dat de beloftes die zijn gedaan aan de bewoners in de Hemerkenstraat, Regelandisstraat en van Ummenstraat worden nagekomen. Vorig jaar heeft woningbouwcorporatie SWZ besloten om de woningen te slopen, omdat de woningen in zeer slechte staat zijn. Ook uit onderzoek van de SP bleek dat de woningen koud, tochtig en een gevaar voor de volksgezondheid zijn. De SP kon daarom onder voorwaarden instemmen met de sloop van deze woningen.

Lees verder
3 april 2013

SP wil duidelijkheid over banen bij de Wezo

De fractie van de SP in de gemeenteraad wil duidelijkheid over de toekomst van werknemers van de Wezo die een tijdelijk contract hebben. Veel tijdelijke contracten worden niet verlengd of slechts verlengd tot 1 januari 2014. Deze werknemers en de mensen die op de wachtlijst staan voor de Wezo verkeren in grote onzekerheid over hun toekomst na invoering van de Participatiewet. De SP heeft schriftelijke vragen over de kwestie ingediend.

Lees verder
19 maart 2013

SP: vragen over extra daklozenopvang Zwolle Zuid

De fractie van de SP in de gemeenteraad van Zwolle heeft vragen gesteld over de plannen van de gemeente om extra opvangplekken voor daklozen te realiseren in de locatie van het Leger des Heils aan de Burgemeester van Walsumlaan in Zwolle Zuid. Onlangs is er een bijeenkomst geweest met buurtbewoners, die zeer emotioneel verliep. Veel bewoners van Hanzeland ondervinden nu al overlast van de huidige opvang.

Lees verder
13 maart 2013

SP wil renovatie van portiekwoningen Binnengasthuisstraat

De SP wil van het stadsbestuur weten wat de stand van zaken is in de Binnengasthuisstraat. Woningstichting Openbaar Belang is daar gestart met een project om de woningen te renoveren en energiezuinig te maken. Er zijn 16 huurwoningen samengevoegd tot 8 koopwoningen. Het onttrekken van deze huurwoningen aan de markt zou worden gecompenseerd door de 12 portiekwoningen aan het begin van de straat te slopen en te vervangen door nieuwbouwwoningen. Nu blijkt echter dat de 16 appartementen wel zijn samengevoegd tot koopwoningen, maar dat de woningstichting niet van plan is om de 12 portiekwoningen de komende 10 jaar te renoveren of te vervangen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier