h

Fractie

20 januari 2015

Oproep SP: in Zwolle dit jaar geen huurverhoging

De Zwolse SP vraagt in een open brief aan de drie Zwolse woningbouwcorporaties om komend jaar geen huurverhoging door te voeren in de stad. Aanleiding is dat de afgelopen jaren meerdere forse huurverhogingen zijn doorgevoerd en dat blijkt dat lage inkomens steeds meer in de knel komen met hun woonlasten.

Lees verder
11 januari 2015

SP Zwolle: werk in plaats van verplichte tegenprestatie

De Zwolse SP wil een positieve verandering zien in de wijze waarop de gemeente Zwolle uitkeringsgerechtigden benadert. De SP fractie ziet in toenemende mate een beleid dat gericht is op het verlenen van een verplichte tegenprestatie. Terwijl uitkeringsgerechtigden juist actief door de gemeente geholpen zouden moeten worden bij het vinden van werk.

Lees verder
17 december 2014

Politiesteunpunten Zwolle behouden

De fractie van de SP in de Zwolse gemeenteraad is zeer bezorgd over het voornemen van minister Opstelten om massaal politiesteunpunten te sluiten. De partij vindt het onverteerbaar en contraproductief dat de meeste Zwolse locaties verloren dreigen te gaan. De SP wil dat het Zwolse stadsbestuur zich actief inzet om locaties te behouden en heeft hierover vragen gesteld aan het college.

Lees verder
30 november 2014

SP: geef de WEZO toekomst

De fractie van de SP wil dat sociale werkvoorziening WEZO in de toekomst een volwaardige gemeentelijk uitvoeringsorganisatie voor re-integratie en beschut werk wordt. Bij de komende gemeenteraadsvergadering maandag zal de SP hiervoor pleiten.

Lees verder
12 november 2014

SP: nieuw belastingstelsel voor Zwolle

Bij de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad zal de SP voorstellen om de gemeentelijke lasten op een andere manier te innen. De SP wil de lasten voor huurders, zowel particulier als bij bedrijven, verlagen. Hiermee worden met name lage inkomens en ondernemers in het MKB geholpen.

Lees verder
29 oktober 2014

SP Zwolle: Gevaarlijke situatie Belvédèrelaan

De SP in de Zwolse gemeenteraad deelt de zorgen van basisscholen de Schatkamer en de Vlieger over de toekomstige infrastructuur rondom het nieuw aan te leggen station in Stadshagen. Met name de aanpassingen aan de Belvédèrelaan gaan zeer gevaarlijke situaties opleveren voor de schoolgaande kinderen. De SP heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college.

Lees verder
27 oktober 2014

Overwinning: vaste contracten voor Wezo-medewerkers

Vandaag heeft het college van Zwolle besloten toch de 80 Zwolse werknemers van de Wezo met een tijdelijk contract een vast contract te gunnen. Tot vandaag zouden deze mensen na 1 januari op straat komen te staan. Voor de SP is dit de vervulling van een langgekoesterde wens.

Lees verder
23 oktober 2014

SP, GroenLinks en Swollwacht: Spoeddebat WEZO

De fracties van de SP, Groenlinks en Swollwacht willen een spoeddebat in de Zwolse gemeenteraad over de situatie bij de WEZO. De afgelopen dagen is gebleken dat er grote beroering rond de WEZO is, specifiek over de tijdelijke contracten van medewerkers die op 1 januari dreigen te verlopen. Vandaag heeft het college van B&W bevestigd dat dit laatste vooralsnog doorgang krijgt.

Lees verder
23 september 2014

Actie om sluiting dierenweide Aa-landen te voorkomen

De Zwolse SP is geschrokken van berichtgeving in De Stentor dat de dierenweide in de Zwolse wijk Aa-landen de deuren dreigt te moeten sluiten door een gebrek aan vrijwilligers. De partij heeft hier schriftelijke vragen over gesteld aan het college van B&W.

Lees verder
21 september 2014

In Zwolle geen stopwatchzorg

De Zwolse SP is ontevreden over het voorstel van het college over de nieuwe uitvoering van hulp bij het huishouden in het kader van de WMO. De partij ziet grote gevaren in het door commerciële zorgorganisaties laten beslissen hoeveel zorg iemand nodig heeft. Volgens de SP zou de zorgvraag hierbij centraal moeten staan, niet het beschikbare budget.

Lees verder

Pagina's

U bent hier