h

Fractie

19 november 2015

SP stelt vragen over bezuinigingen busvervoer Zwolle

De Zwolse SP maakt zich zorgen over de toekomst van het busvervoer in de stad. De recent gepubliceerde Mobiliteitsmonitor blijkt een opmaat te zijn naar vergaande bezuinigingen op het Zwolse OV. De SP-fractie heeft hier schriftelijke vragen over gesteld en zal maandag 23 november een debat aanvragen over dit onderwerp.

Lees verder
13 november 2015

SP: kindpakket voor kinderen in armoede

Er moet een kindpakket komen voor de 3000 kinderen die in Zwolle in armoede leven. Dat stelt de Zwolse SP vandaag voor bij de behandeling van de begroting in de gemeenteraad.

Lees verder
11 november 2015

Zwolse oppositiepartijen komen met tegenbegroting

De oppositiepartijen Swollwacht, GroenLinks en SP in de Zwolse gemeenteraad komen met een gezamenlijke tegenbegroting. De partijen komen in hun alternatief met een pakket aan bezuinigingen en nieuwe uitgaven die volgens hen beter bijdragen aan een sterker Zwolle dan het collegevoorstel.

Lees verder
30 oktober 2015

Fietsenchaos station onaanvaardbaar

De SP Zwolle is verbolgen over de fietsenchaos op station Zwolle die is ontstaan nadat er 600 tijdelijke fietsenstallingen van het Lübeck plein zijn weggehaald. Deze tijdelijke fietsenstallingen waren geplaatst om het tekort aan stallingen op te lossen die waren ontstaan door het weghalen van enkele overdekte fietsenstallingen aan de Hanzelaan. Ook aan de centrumkant zijn grote problemen.

Lees verder
26 oktober 2015

SP: geen raadsenquete bieb grote misser

De Zwolse fractie van de SP vindt het een grote misser dat de coalitiepartijen in de gemeenteraad hebben geblokkeerd dat er een raadsenquete (diepgaand onderzoek) komt naar de tekorten die zijn ontstaan bij de verhuizing van de bibliotheek. Door deze tekorten is Zwolle 4 miljoen kwijt.

Lees verder
13 oktober 2015

SP: grondig onderzoek naar tekorten Muzerie

De SP in de Zwolse gemeenteraad wil dat er diepgaand onderzoek wordt gedaan naar de financiële tekorten die zijn ontstaan bij de Muzerie. De partij heeft de afgelopen jaren verschillende signalen gehad dat de bedrijfsvoering niet op orde zou zijn en de huidige tekorten, die onder andere bestaan uit een belastingschuld en onjuist besteedde subsidie.

Lees verder
4 oktober 2015

SP: zorgen om toekomst Driezorg

De fractie van de SP maakt zich zorgen om de toekomst van zorgorganisatie Driezorg. Driezorg heft aangekondigd zeker 150 medewerkers te willen ontslaan. Daarnaast is er het bericht dat verzekeraar Achmea in de regio Zwolle een experiment wil uitvoeren waarbij ze slechts één zorgaanbieder per wijk aan wil wijzen voor wijkverpleging. Ook dit is een bedreiging voor het voortbestaan van Driezorg. De SP zal maandag in de gemeenteraad mondelinge vragen stellen over de kwestie.

Lees verder
28 september 2015

Veel vragen over financieel drama bibliotheek

De fractie van de SP heeft in de Zwolse gemeenteraad veel vragen gesteld over de grote financiele verliezen de de gemeente dreigt te lopen rond de verhuizing van de Stadkamer (bibliotheek). Onder andere door een asbestvondst lijkt de gemeente voor miljoenen in het schip te gaan.

Lees verder
18 september 2015

SP en GroenLinks: meer zekerheid voor Wezo en mensen met arbeidsbeperking.

De Zwolse fracties van de SP en GroenLinks willen meer zekerheid voor de Wezo en mensen met een arbeidsbeperking. Sinds de participatiewet begin januari van kracht is geworden, kunnen er geen nieuwe mensen meer instromen bij de sociale werkvoorziening (Wezo). Deze mensen met een arbeidsbeperking zijn aangewezen op werkplekken bij reguliere werkgevers en de overheid. Dit wordt de inclusieve arbeidsmarkt genoemd.

Lees verder
10 september 2015

SP: vragen over bouw middeldure huurwoningen Zwolle

De Zwolse SP-fractie heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W over de voortgang van plannen om middeldure huurwoningen te bouwen.  Aanleiding is een artikel in het Financieele Dagblad van 8 september waarin gesteld wordt dat gemeenten de bouw van middeldure woningen remmen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier