h

Fractie

8 april 2016

SP wil geen huurverhoging in 2016

In september 2015 heeft de raad een motie van de SP, GroenLinks en PvdA aangenomen die vroeg te kijken naar de mogelijkheden de huren in 2016 niet te verhogen, op zijn minst voor de laagste inkomens. Nu blijkt dat hier geen gehoor aan wordt gegeven terwijl steeds meer corporaties in het land er juist wel voor kiezen de huren niet te verhogen vraagt de SP om opheldering aan het college.

Lees verder
3 april 2016

Zorgen over financiële positie jeugdhulp

De Transitie Autoriteit Jeugd, bewaker van de huidige veranderingen binnen de jeugdhulp, waarschuwde onlangs dat veel aanbieders van jeugdhulp onder grote organisatorische en financiële druk staan. De SP maakt zich zorgen dat deze problemen ook in de region Zwolle spelen. Daarom stelt de partij maandag mondelinge vragen in de gemeenteraad over de kwestie.

Lees verder
10 maart 2016

Kosten Koningsdag excessief

De Zwolse SP is onaangenaam verrast door het hoge bedrag dat de gemeente moet ophoesten voor het organiseren van Koningsdag. De partij had graag een meer sobere viering gezien en vindt het verbazingwekkend dat de landelijke overheid geen bijdrage levert.

Lees verder
29 februari 2016

SP vraagt college rechten van TSN medewerkers te behouden

Het college van B&W heeft bekendgemaakt dat zij niet ingaat op het aanbod van Buurtzorg om de huishoudelijke hulp van TSN over te nemen. Daardoor is het voor de huidige TSN medewerkers onduidelijk waar zij dan wel zullen worden ondergebracht en tegen welke arbeidsvoorwaarden. De SP stelt daarom maandag 7 maart mondelinge vragen aan het college over dit onderwerp.

Lees verder
6 februari 2016

Voor vrije sluitingstijden horeca

De Zwolse SP heeft samen met VVD, D66, GroenLinks, PvdA en Swollwacht een initiatiefvoorstel ingediend om vrij sluitingstijden in Zwolle mogelijk te maken. Met het voorstel kunnen horeca-bedrijven onder voorwaarden openblijven tot 8.00 uur 's ochtend.

Lees verder
22 januari 2016

SP Zwolle geschokt over ontslagen Vérian

De SP in de Zwolse gemeenteraad is bijzonder bezorgd over het aangekondigde ontslag van 38 Zwolse thuiszorgmedewerkers bij de zorgorganisatie Vérian. Opnieuw verdwijnen in Zwolle banen in de zorg en verliezen clienten hun vast hulp.

Lees verder
17 januari 2016

SP Zwolle verbaasd over evaluatie RTV ZOo

De SP Zwolle heeft met verbazing kennis genomen van het besluit van het college van B&W in Zwolle om RTV ZOo zelf een evaluatie uit te laten voeren. In het raadsbesluit van maart 2015 om RTV Zoo een omroep-licentie te verlenen was opgenomen dat er een evaluatiemoment zou plaatsvinden, uitgevoerd door een externe partij, om te kijken of RTV ZOo aan de kwaliteitseisen voldoet. Nu blijkt dat RTV ZOo deze evaluatie zelf mag uitvoeren.

Lees verder
12 januari 2016

Gele kaart voor Wethouder Brink over WOZ-informatie

De SP in de Zwolse gemeenteraad uitte gisteravond felle kritiek op wethouder Brink tijdens het debat over belastingkantoor GBLT. Volgens de partij heeft de wethouder de gemeenteraad veel te beperkt geïnformeerd over de omvang van de problemen met WOZ-taxatie bij GBLT in 2014 en 2015.

Lees verder
13 december 2015

Tijdige uitkering bijstand december

De Zwolse SP wil dat de gemeente voorzorgsmaatregelen neemt om te garanderen dat de bijstandsuitkering van december tijdig wordt uitbetaald en ontvangen. De partij zal hierover maandag bij de gemeenteraadsvergadering mondelinge vragen stellen.

Lees verder
27 november 2015

Zwolse zorg TSN garanderen

De Zwolse SP maakt zich ernstige zorgen over de huishoudelijke zorg die in Zwolle door TSN-medewerkers wordt gegeven. Vandaag heeft TSN surseance van betaling aangevraagd. Hiermee staan banen en zorg onder druk.

Lees verder

Pagina's

U bent hier