h

Fractie

21 september 2017

SP wil papiercontainer kringloop Zuid terug

Foto: Jan de Geest

De Zwolse SP-fractie heeft vragen gesteld aan het college van B&W over het beperken van de papierinzameling bij de kringloop aan de Nieuwe Deventerweg in Zwolle Zuid. De container is nu alleen nog op woensdag en vrijdag beschikbaar. De SP heeft al verschillende klachten ontvangen en dringt er bij het college op aan de container zeven dagen per week beschikbaar te maken en vaker te legen om overlast tegen te gaan.

Lees verder
2 juli 2017

SP bezorgd over toekomst Stadsfestival

De Zwolse SP fractie is bezorgd over het schrappen van het Thorbeckegrachtconcert. Afgelopen zaterdag berichte De Stentor dat het afsluitende concert van het Stadsfestival door geldgebrek dit jaar niet doorgaat. De SP vindt dit erg jammer en had dit graag anders gezien. Ook blijkt dat het vervangende concert mogelijk niet gratis toegankelijk zal zijn. De SP ziet dit als een aantasting van de toegankelijkheid van het festival. Daarom stelt de SP maandag mondelinge vragen aan het college.

Lees verder
10 mei 2017

SP wil actie gemeente tegen te hoge kamerhuren

De SP-fractie heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college naar aanleiding van het rapport ‘Check je Kamer’ van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb). Hieruit blijkt dat een groot deel van Zwolse studenten te veel betalen voor hun kamer en dat het probleem sinds vorig jaar is toegenomen. De SP wil dat de gemeente de problemen actief aanpakt en inzet op betere voorlichting.

Lees verder
1 mei 2017

SP Zwolle in de wijk

Foto: SP

Afgelopen zaterdag was SP Zwolle in Holtenbroek om aan bewoners te vragen hoe zij de veiligheid en leefbaarheid van hun wijk ervaren.

Lees verder
5 april 2017

Brammert Geerling nieuwe fractievoorzitter SP

De Zwolse SP-fractie heeft Brammert Geerling verkozen tot nieuwe fractievoorzitter. Hij volgt Frank Futselaar op die is vertrokken naar de Tweede Kamer.

Lees verder
9 december 2016

Laat zwerfjongeren niet in de kou staan

De SP in Zwolle is bezorgd over de situatie dat er te weinig opvangplekken voor zwerfjongeren in de stad lijken te zijn. De partij wijst op de kwetsbare situatie van deze groep en dringt bij het college aan op maatregelen.

Lees verder
8 december 2016

Zorgen over passend onderwijs in Zwolle

De Zwolse SP maakt zich zorgen over de invoering van het passend onderwijs in Zwolle. Aanleiding hiervoor is een advies van de Onderwijsraad en de reactie van de Zwolse scholen hierop. De SP is bang dat doordat scholen in Zwolle allemaal alle vormen van ondersteuning willen aanbieden, de kwaliteit van de ondersteuning achteruit gaat. In schriftelijke vragen vraagt de SP het college om regie.

Lees verder
11 november 2016

SP Zwolle: Een betere toekomst in minder armoede.

Foto: Nynke Vissia / www.sp.nl
Bij de behandeling van de Zwolse begroting voor 2017 heeft de SP vijf voorstellen gedaan om mensen die dagelijks in armoede moeten leven, te ondersteunen. En waardoor mensen met een taalachterstand weer een kans voor de toekomst krijgen.
 
1. Ophogen van de armoedegrens. Dus zorgen dat meer mensen gebruik kunnen maken van de bestaande armoederegelingen.
 
2. Aanvullend op de bestaande regelingen, een declaratiefonds instellen. Waardoor het voor mensen rond het sociaal minimum mogelijk wordt mee te doen aan het verenigingsleven. Dus mee te doen bij sport en cultuur. Net als de andere inwoners in Zwolle.
 
3. Het verstrekken van een abonnement op de Stadkamer. Waardoor de minst bedeelden in onze stad ook toegang krijgen tot (kennis van) literatuur, kunst, educatie en cultuur. En daarmee een basis kunnen leggen voor hun taalvaardigheid en zelfredzaamheid.
 
4. Een daadwerkelijk en concreet kindpakket invoeren. We kennen in Zwolle al een aantal goede regelingen voor kinderen in armoede. Maar ook met die regelingen komen mensen niet rond. Door een concreet kindpakket in te stellen (met bijvoorbeeld kledingbonnen), geven we ook de jongste inwoners in onze stad een menselijke start van hun leven. 
 
5. Extra hulp / geld voor laaggeletterden en mensen met een taalachterstand. Daarmee krijgen zij niet alleen meer kans op de arbeidsmarkt maar zal ook hun dagelijks leven en welzijn verbeteren. 
 

Zie hieronder de gehele spreektekst van SP-fractievoorzitter Frank Futselaar:
 

De Geest van Thorbecke.

Lees verder
3 november 2016

SP bezorgd over toekomst Driezorg

De SP-fractie heeft opnieuw vragen gesteld over de situatie bij zorgorganisatie Driezorg. Dit naar aanleiding van het bericht dat twee leden van de raad van toezicht hun functie per direct hebben neergelegd.

Lees verder
28 oktober 2016

Succes SP: Ophalen grof huisvuil en kwijtschelding minima blijven overeind

Foto: SP

Maandag heeft de gemeenteraad een nieuw afvalbeleid vastgesteld. Heikel punt vormt het invoeren van prijsprikkels (diftar) waar de SP eerder al een petitie tegen startte. Enkele belangrijke SP moties werden aangenomen. Ondanks enkele wijzigingen stemde de SP tegen het plan.

Lees verder

Pagina's

U bent hier