h

Fractie

13 april 2014

SP stelt vragen over aftakeling Horstmanhoeve

De SP-fractie in de gemeenteraad heeft schriftelijke vragen gesteld over het verval van de Horstmanhoeve. Dit naar aanleiding van twee artikelen in de Stentor waaruit naar voren komt dat het onderhoud van dit gemeentelijke monument te wensen overlaat.

Lees verder
11 april 2014

SP: teleurgesteld over coalitiekeuze ChristenUnie

De Zwolse SP is buitengewoon teleurgesteld vanwege de keuze van de ChristenUnie om verder te gaan in coalitieonderhandelingen met D66, VVD en PvdA zonder de SP. De SP boekte forse verkiezingswinst en ging van 3 naar 5 zetels. De partij kan en wil meebesturen in Zwolle en heeft zich daarom constructief opgesteld in de onderhandelingen.

Lees verder
30 maart 2014

SP: gemeente moet stipt betalen

De fractie van de SP in de gemeenteraad heeft vragen gesteld over het betalingsgedrag van de gemeente Zwolle. Directe aanleiding hiervoor is een analyse van MKB-Nederland waaruit blijkt dat Zwolle in de lijst van snel betalende gemeenten een teleurstellende achterhoedeplek heeft op plaats 321.

Lees verder
14 maart 2014

SP: waarom staan hier geen sociale huurwoningen?

De SP vraagt aan voorbijgangers van braakliggende terreinen in Stadshagen en Kamperpoort waarom daar geen sociale huurwoningen zijn gebouwd. Het zijn slechts enkele voorbeelden van plekken waar wat de SP betreft allang woningen hadden kunnen staan. De SP voert al enige jaren campagne om het enorme tekort aan betaalbare huisvesting in de stad tegen te gaan.

Lees verder
6 maart 2014

Stop onduidelijkheid kwijtschelding ondernemers

De SP wil opheldering over de mogelijkheid voor zelfstandigen zonder personeel (zzp-ers) die onder de bijstandsnorm verdienen om kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen te krijgen. Het stadsbestuur van de gemeente Zwolle en de belastingheffende instantie (GBLT) nemen hierover een tegenstrijdig standpunt in.

Lees verder
26 februari 2014

SP wil Zwolse erecode wachtgeld wethouders

De SP in Zwolle wil een Zwolse erecode over hoe wethouders omgaan met wachtgeld. De afgelopen jaren heeft wachtgeld voor oud-wethouders de gemeente zeker een miljoen gekost. Situaties zoals rondom oud-wethouder Berkhout van de VVD die nog geen jaar in functie was, maar wel jaren achtereen wachtgeld ontvangt moeten worden gestopt. De SP vindt dit een onaanvaardbare verspilling van belastinggeld en wil vastleggen dat toekomstige bestuurders zich beter gaan gedragen.

Lees verder
18 februari 2014

SP afwezig op ons-kent-ons-feestje

De SP gaat liever in gesprek met de Zwollenaren dan dat zij met andere politieke partijen een ons-kent-ons-feestje houdt op het gemeentehuis. De partij zal daarom niet aanwezig zijn bij de gezamenlijke campagnestart in het stadhuis woensdagavond. In plaatst daarvan trekt de partij de AA-landen in om direct met de mensen in gesprek te gaan over de inbraakgolven in Zwolle en over de verkiezingen.

Lees verder
17 februari 2014

Geen ambtenaren met topsalaris

De Zwolse SP is zeer ontstemd over ambtenaren die met een topsalaris per jaar meer dan twee ton binnenharken terwijl de maximale salarisschaal volgens de CAO een salaris bevat van € 120.000 per jaar. De partij roept daarom het gemeentebestuur in een open brief op om een einde te maken aan deze onzinnige besteding van belastinggeld. Binnen de gemeente Zwolle zijn er diverse (extern ingehuurde) ambtenaren die ver boven de cao-normen verdienen. Het is volgens de partij niet meer van deze tijd dat het stadsbestuur haar schouders hierover ophaalt en duurbetaalde externen voor permanente functies inhuurt. Volgens de SP is dit schadelijk voor het vertrouwen in de politiek.

Lees verder
7 februari 2014

Raadsenquête over WorkFast

De Zwolse SP wil een formele raadsenquête instellen naar de werkwijze van het project WorkFast. Waar het stadsbestuur tot op heden overwegend positief is over het functioneren van WorkFast, bereiken de SP steeds meer klachten over intimidatie, schending van privacy en tegenstrijdige opdrachten. De hoeveelheid klachten en de indringendheid geven aanleiding om deze in ieder geval officieel en zorgvuldig te onderzoeken. Op een onafhankelijke wijze kan dan worden beoordeeld of de klachten gegrond of ongegrond zijn. Zo kan de gemeenteraad een gedegen oordeel geven of dit project een efficiënte en menswaardige methode is om mensen aan regulier werk te helpen. Daartoe is volgens de SP een raadsenquête het juiste instrument.

Lees verder
1 februari 2014

Onafhankelijk onderzoek naar treitertrajecten van WorkFast

De SP wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar het project WorkFast van de gemeente. WorkFast moet mensen aan regulier werk helpen, maar bij de SP zijn ernstige klachten binnen gekomen over mensen die onder psychiatrische behandeling zijn gesteld vanwege WorkFast, over medische verklaringen van huisartsen die in de wind worden geslagen en over intimidatie, dwang en dreigende opmerkingen door ambtenaren van de sociale dienst. De partij wil dat er snel een onafhankelijk onderzoek komt naar al deze klachten.

Lees verder

Pagina's

U bent hier