h

Nieuws uit 2013

27 september 2013

SP: gelukkig met 100 extra sociale huurwoningen

De fractie van de SP is bijzonder verheugd over de aankondiging van woningbouwcorporatie SWZ om hun plannen aan te passen en meer sociale huurwoningen te bouwen. SWZ is tot deze wijziging gekomen na een aangenomen motie van de SP in de gemeenteraad.

Lees verder
25 september 2013

SP: wat kost de Rode Torenbrug nog meer?

De lokale SP wil van wethouder Vedelaar weten wat nu de precieze kosten zijn van de aanleg van de Rode Torenbrug. De brug bij het Maagjesbolwerk had in het voorjaar al geopend moeten zijn, maar ligt er nog steeds ongebruikt bij. Inmiddels is er juridisch steekspel ontstaan, waarin de gemeente externe deskundigen wil laten vaststellen wie verantwoordelijk is voor de fouten in de brug.

Lees verder
22 september 2013

SP wil Zwolle als ontslagvrije zone voor de thuiszorg

De SP vindt dat Zwolle geen preventieve ontslagen in de thuiszorg mag accepteren. Hiervoor dient de lokale fractie morgen een voorstel in. ´Dat er zorginstellingen zijn die hun personeel met collectief ontslag sturen terwijl het werk er is en het geld voor de thuiszorg gewoon beschikbaar is, is volgens de partij niet te verkopen. Nadat Sensire in de Achterhoek aankondigde 1150 mensen te willen ontslaan, bleek al snel een zorginstelling in de regio Rotterdam te volgen. SP-raadslid Tjitske Siderius wil geen preventieve ontslagen in Zwolle. Zij vraagt wethouder Dannenberg om Zwolle uit te roepen tot ontslaggolfvrije gemeente voor de thuiszorg.

Lees verder
12 september 2013

21 september: dag van de ommezwaai. Kom ook!

Tientallen organisaties hebben onder het kopje ‘Stop de bezuinigen’ het initiatief genomen om op 21 september om 13 uur samen te komen op het Beursplein in Amsterdam. Daarmee willen zij laten zien dat het anders kan en anders moet. Dat is heel waardevol. SP-leider Emile Roemer: ‘Ik ga naar Amsterdam om duidelijk te maken dat we het samen moeten doen, met iedereen die wil investeren in zorg, werk, onderwijs, cultuur en innovatie. Ik nodig je bij deze uit: kom ook naar Amsterdam.’

Lees verder
4 september 2013

SP: onacceptabele beloning Zwolse topbestuurders

De Zwolse SP wil dat er een graaigrens wordt ingesteld voor bestuurders in de publieke sector in Zwolle. Aanleiding hiervoor is onderzoek dat de partij deed naar inkomens van een aantal bestuurders van lokale en regionale publiek gefinancierde organisaties. De SP is van mening dat een moreel appel niet langer voldoende is.

Lees verder
3 september 2013

ROOD start met 'Huisjesmelker van het Jaar'-verkiezing

Jong in de SP, trapt komende donderdagavond af met de 'Huisjesmelker van het Jaar'-verkiezing. Met deze verkiezing wil ROOD ‘slechte’ huurbazen, die studenten te veel laten betalen voor hun kamers of geen onderhoud uitvoeren, voor het blok zetten en aansporen hun gedrag te veranderen. Ook is gebrek aan privacy een goede reden om verkiesbaar te zijn voor ‘Huisjesmelker van het Jaar’.

Lees verder

Pagina's

U bent hier