h

Nieuws uit 2013

25 april 2013

SP start grootschalig onderzoek onder bijstandsgerechtigden

De SP is een onderzoek gestart onder bijstandsgerechtigden. De werkloosheid is in Nederland historisch hoog. Steeds meer mensen zijn aangewezen op het vangnet van de bijstand. Een ander deel van de bijstandsgerechtigden zijn langdurig aangewezen op de bijstand. Maar dit vangnet gaat steeds weer op de schop. Ook Zwolle zet bijstandsgerechtigden aan het werk, zonder eerlijk loon of fatsoenlijk contract. Het rijk kort op de hoogte van de bijstandsuitkering. De SP in Zwolle roept daarom bijstandsgerechtigden om mee te doen met het onderzoek. SP fractievoorzitter Tjitske Siderius: 'Het is tijd om van bijstandsgerechtigden te horen wat ze ervan vinden. Hoe goed is de dienstverlening, tegen welke problemen lopen ze aan, en welke oplossingen zien ze voor zich?’

Lees verder
21 april 2013

SP: zorgen om Holtenbroek III

De Zwolse SP maakt zich zorgen over de ontwikkelingen in Holtenbroek III. Uit buurtonderzoek in verschillende straten in de wijk blijkt dat veel bewoners het idee hebben dat de veiligheidssituatie aan het verslechteren is. Ook meldden de bewoners een groot aantal inbraken in de afgelopen maanden.

Lees verder
10 april 2013

SP raadslid geschokt door kortingenfestival en behandeling sociale dienst

Wethouder van As (CU) koning van de kortingen

Een bezoek aan de sociale dienst (afdeling sociale recherche) is SP raadslid Tjitske Siderius niet in de koude kleren gaan zitten. De fractievoorzitter van de SP ging – op persoonlijke titel- mee op gesprek met een cliënt. Toen het raadslid vragen stelde over de wettelijke verandering van de plichten van de cliënt, werd zij halverwege het gesprek door de sociaal rechercheur gesommeerd haar identiteitsbewijs te overleggen en werd haar gevraagd te melden of zij zelf een uitkering bij de sociale dienst heeft. Bovendien werd haar te verstaan gegeven dat zij 'de zaak van cliënt zou schaden met deze vragen over wetsartikelen.'

Lees verder
7 april 2013

SP: belofte aan bewoners Dieze Oost moet worden nagekomen

De SP wil dat de beloftes die zijn gedaan aan de bewoners in de Hemerkenstraat, Regelandisstraat en van Ummenstraat worden nagekomen. Vorig jaar heeft woningbouwcorporatie SWZ besloten om de woningen te slopen, omdat de woningen in zeer slechte staat zijn. Ook uit onderzoek van de SP bleek dat de woningen koud, tochtig en een gevaar voor de volksgezondheid zijn. De SP kon daarom onder voorwaarden instemmen met de sloop van deze woningen.

Lees verder
3 april 2013

SP wil duidelijkheid over banen bij de Wezo

De fractie van de SP in de gemeenteraad wil duidelijkheid over de toekomst van werknemers van de Wezo die een tijdelijk contract hebben. Veel tijdelijke contracten worden niet verlengd of slechts verlengd tot 1 januari 2014. Deze werknemers en de mensen die op de wachtlijst staan voor de Wezo verkeren in grote onzekerheid over hun toekomst na invoering van de Participatiewet. De SP heeft schriftelijke vragen over de kwestie ingediend.

Lees verder
28 maart 2013

SP strijdt voor behoud van goede thuiszorg

De SP wil dat de bezuinigingen op de thuiszorg, de AWBZ en de dagbesteding direct van tafel worden geveegd. Het kabinet wil met een pakket van maatregelen de bezuinigingen halen bij de hulpbehoevenden van Nederland. Zo wordt het budget voor de hulp in het huishouden met 75% gekort en wordt de dagbesteding totaal geschrapt. De SP vindt het niet kunnen dat in een rijk land als Nederland zulke onfatsoenlijke maatregelen worden betroffen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier