h

Nieuws uit 2009

14 december 2009

Stop het aanbestedingscircus in de zorg

Nu de Tweede Kamer heeft aangegeven dat de thuiszorg niet meer verplicht Europees hoeft te worden aanbesteed, zal de SP vanavond in het debat over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) voorstellen om het aanbestedingscircus ook in Zwolle zo snel mogelijk te stoppen. Wat de SP betreft was dit eens maar nooit meer. De aanbesteding in de thuiszorg heeft ook in Zwolle haar sporen achtergelaten. Bij Thuishulp Nederland (THN) kwamen de medewerkers in het verweer, omdat hen een salarisverlaging boven het hoofd hangt, er flink wordt bezuinigd op leidinggevenden en het werkoverleg. Ook bij de onderaannemers ging het in Zwolle flink mis. Zo betaalt Let’s Go Zorg haar medewerkers niet meer uit, waardoor zij schulden moeten maken. Medewerkers hebben ondertussen een advocaat ingeschakeld om hun loon te krijgen.

Lees verder
13 december 2009

SP: spookbushokjes nog steeds werkloos

De SP wil opheldering van wethouder Cnossen over de verplaatsing van de spookbushokjes. Afgelopen zomer constateerde de SP dat er langs de route van buslijn 10 in Zwolle Zuid spookbushokjes stonden. Op verschillende plekken in Zwolle stonden ongebruikte overdekte bushokjes, terwijl de buslijn al was opgeheven. Dit terwijl er op andere plekken in de stad reizigers bij de halte blootgesteld staan aan de elementen. De SP deed het voorstel om deze spookbushalte te verplaatsen naar plekken waar ze echt nodig zijn, bijvoorbeeld bij scholen, verzorgingstehuizen of ziekenhuizen.

Lees verder
7 december 2009

Zorgen om bezuinigingen bij de politie

Een groot deel van de politieagenten in Zwolle heeft onvoldoende mogelijkheden om het politiewerk goed te doen. Dat is één van de uitkomsten van een grootschalig SP-onderzoek onder politieagenten. In Zwolle reageerden 59 politieagenten die in Zwolle werkzaam zijn bij de politie. Van deze groep zegt 42% dat zij het politiewerk niet goed kunnen doen. Dat heeft voornamelijk te maken met een hoge werkdruk, een toename van de bureaucratie en steeds minder politiemensen op straat. De uitkomsten van dit onderzoek tekent de diepe kloof tussen de papieren werkelijkheid van de korpsleiding en de echte werkelijkheid van de politieagenten.

Lees verder
29 november 2009

SP doet vijf voorstellen voor verbetering WMO-vervoer

De fractie van de SP zal morgen tijdens de raadsvergadering vijf voorstellen aan de andere partijen voorleggen ter verbetering van het WMO-vervoer. Uit een onderzoek van de SP bleek in het voorjaar al dat er grote problemen zijn bij het WMO-vervoer, zoals lange wachttijden, gecombineerde ritten, een slechte comfort in de taxi’s en een slechte klachtenafhandeling. Wethouder Dannenberg (CDA) constateerde deze problemen ook, maar wil met de nieuwe aanbesteding geen maatregelen treffen. Dit noodzaakt de SP om deze maatregelen alsnog via de gemeenteraad af te dwingen.

Lees verder
23 november 2009

Begroting 2010 : sociaal beleid in tijden van crisis

Vandaag debateert de gemeenteraad over de begroting 2010. Ook Zwolle ontkomt niet aan de crisis. De woningbouw stagneert, de werkloosheid groeit en het aantal mensen met problemen stijgt. Bovendien draagt het rijk minder bij en moeten we miljoenen bezuinigen om de begroting kloppend te maken. We staan voor een moeilijke opgave. De SP wil vandaag aangeven waar onze prioriteiten liggen als het gaat om het bestrijden van de crisis én om ervoor te zorgen dat we een sociale stad kunnen behouden.

Lees verder

Pagina's

U bent hier