h

Nieuws uit 2009

8 juli 2009

SP vraagt stadsbestuur om ondersteuning Onthaastcafé

De fractie van de Zwolse SP roept het stadsbestuur op om te kijken naar mogelijkheden voor het Onthaastcafé. De Stentor meldt vandaag dat de huidige locatie voor het Onthaastcafé – de locatie Oostergo – haar deuren gaat sluiten. Het Onthaastcafé is voor volwassenen met een verstandelijke beperking die zelfstandig of met begeleiding wonen, het gezellig vinden anderen te ontmoeten en samen dingen te doen. Door de sluiting van locatie Oostergo wordt de toekomst van het Onthaastcafé onzeker. De SP roept het college op om – eventueel via de ideeënmakelaar – partijen versneld bij elkaar te brengen.

Lees verder
30 juni 2009

SP-voorstel speelplekken overgenomen

Gisteravond heeft de gemeenteraad van Zwolle het voorstel van de SP overgenomen om alle onveilige speelplekken in Zwolle in 2010 en 2011 op te knappen. In Zwolle zijn er 40 speelplekken die niet voldoen aan de veiligheidseisen. Bij deze speelplekken worden onveilige speeltoestellen weggehaald, waardoor kinderen geen goede speelplek meer hebben in de buurt. Het stadsbestuur wilde slechts 20 speelplekken opknappen. De gemeenteraad (behalve VVD en CU) wil net als de SP dat alle speelplekken in Zwolle zo snel mogelijk worden opgeknapt.

Lees verder
30 juni 2009

SP wil fietserstunnel bij variant Zuid

Morgen maakt de gemeenteraad een keuze over de toekomstige locatie van het busstation in Zwolle. De SP denkt – net als het stadsbestuur – dat een zuidelijke variant van het busstation de beste is. Voor de SP heeft de leefbaarheid in de aanliggende wijken de doorslag gegeven om voor deze variant te kiezen. Ook denkt de SP dat de toe- en afvoerroutes voor auto’s en de bussen op een verantwoorde wijze met deze variant kunnen worden aangelegd. Voordat de SP haar goedkeuring aan deze variant geeft, eist de SP dat er ook een goede doorstroomroute komt voor fietsers en voetgangers. De partij wil daarom dat er in de tunnel voor het openbaar vervoer een mogelijkheid komt voor fietsers om zich vanaf het busstation aan de zuidzijde naar de Willemskade te bewegen.

Lees verder
28 juni 2009

Wethouder snoert Raad de mond over aanbesteding hulp bij het huishouden

Afgelopen vrijdag zijn de raadsfracties pas geïnformeerd over de nieuwe aanbesteding voor de hulp bij het huishouden. Wethouder Dannenberg wil volgende week met de aanbesteding beginnen, terwijl de raadsfracties (vanwege het zomerreces) pas in september de mogelijkheid krijgen om zich erover uit te spreken. Dat is wat de SP betreft de omgekeerde wereld. Bij eerdere debatten gaf de wethouder aan dat de Raad pas weer inbreng over het uurtarief en de kwaliteit van de zorg zou krijgen bij een nieuwe aanbesteding. Dat moment is nu, maar de Raad wordt door deze procedure de mond gesnoerd. De SP stelt voor om dit onderwerp aan de raadsagenda van aanstaande dinsdag toe te voegen. Zodat het onderwerp door raadsfracties - voor de start van de aanbesteding - kan worden besproken.

Lees verder
25 juni 2009

SP stuurt brandbrief over budgetbeheer

De SP heeft vandaag een brandbrief naar het college gestuurd over het budgetbeheer welke de gemeente uitvoert. Signalen uit de stad geven aan dat de gemeente de uitgebreide variant voor budgetbeheer wil gaan schrappen. Eerder werden mensen geholpen bij het betalen van alle vaste lasten en ontvingen week- of maandgeld. Nu wil de gemeente Zwolle dit vervangen door het betalen van slechts vier vaste lasten (huur, gas, elektra en ziektekosten). Als de gemeente deze kosten heeft betaald krijgen mensen de rest van hun inkomen alsnog op hun rekening gestort en moeten ze de rest zelf maar betalen. Mensen moeten dus een gedeelte van de eigen financiën gaan beheren. De SP vindt dit halfslachtig beleid en wil dat de wethouder de uitgebreide variant van het budgetbeheer garandeert.

Lees verder
19 juni 2009

Garandeer de zorg op zorgboerderijen

De SP wil van de wethouder weten wat zijn mening is over de onrust bij de zorgboerderijen in Zwolle over de bezuinigingen op de AWBZ. Doordat de AWBZ is aangescherpt kunnen mensen met een lichte beperking niet meer in aanmerking komen voor ondersteunende begeleiding. De zorgboerderijen ondervinden de verschraling van de zorg, door minder aanmeldingen, omdat er minder geld beschikbaar is. Cliënten die een dagbesteding op een zorgboerderij hebben, lopen het risico dat zij thuis komen te zitten. De SP is ongerust en wil dat de exacte gevolgen voor zorgboerderijen en de cliënten zo snel mogelijk in kaart worden gebracht en dat de wethouder de zorg op de zorgboerderijen garandeert.

Lees verder

Pagina's

U bent hier