h

Nieuws uit 2009

2 oktober 2009

SP maakt van Dreessingel, de Dreesweg


De SP afdeling in Zwolle heeft vandaag het naambordje van de Dreessingel in Zwolle Zuid vervangen door ‘Dreesweg’. De partij protesteert hiermee tegen de Kabinetsplannen om de AOW-leeftijd te verhogen naar 67 jaar. De SP vindt dit plan onnodig, onzinnig en ongewenst.

Lees verder
29 september 2009

SP eist flinke investering in wijkcentra

Vandaag presenteert de SP de notitie ‘wijkcentra in de verdrukking’. In deze notitie stelt de SP vijf maatregelen voor om de wijkcentra in Zwolle op een hoog kwalitatief niveau te behouden. Binnenkort wordt het beleid voor wijkaccommodaties opnieuw door de gemeenteraad vastgesteld. De SP heeft daarom de verschillende wijkcentra bezocht om te ervaren en te zien wat de dagelijkse praktijk is. Voor veel wijkcentra is het lastig om het hoofd boven water te houden. Er is veel achterstallig onderhoud, veel administratieve rompslomp en een chronisch gebrek aan geld. De SP vraagt het stadsbestuur om te investeren in de wijkcentra.

Lees verder
23 september 2009

SP vraagt opnieuw naar vertrekregeling ex-directeur Wezo

De fractie van de SP heeft vandaag opnieuw vragen gesteld over de vertrekregeling van de ex-directeur van de sociale werkvoorziening (Wezo). Alle partijen moeten inspanningen verrichten om betaalde werkzaamheden voor de ex-directeur te vinden, totdat hij in aanmerking komt voor vervroegd pensioen in 2010. De SP heeft zich altijd fel verzet tegen deze riante vertrekregeling, omdat een gewone werknemer van de Wezo bij ontslag ook niet twee jaar doorbetaald wordt. De directeur wordt echter wel twee jaar doorbetaald zonder dat daar een tegenprestatie richting het bedrijf tegenover staat. De SP wil nu weten welke inspanningen er tot dusverre zijn verricht en tot welk resultaat dat heeft geleid.

Lees verder
18 september 2009

65 blijft 65

18 september 2009

SP steunt actiecomité ‘Zorg met recht’ in eisenpakket Thuishulp Nederland

Vandaag heeft het actiecomité ‘Zorg met recht’ een eisenpakket ingediend bij de directie van Thuishulp Nederland (THN). Het actiecomité bestaat uit ongeruste Zwolse werknemers van de thuiszorginstelling THN. Ze staan beleidswijzigingen voor die ten goede komen aan de cliënten en de medewerkers. In het eisenpakket zijn onder andere de volgende punten opgenomen: meer duidelijkheid over het sociaal plan, meer leidinggevenden, invoeren van een werkoverleg, betere communicatie, betere bereikbaarheid, uitbreiding van vakkennis, onkostenvergoedingen, betere overdracht van cliënten en beter werkmateriaal. De fractie van de SP wil van de wethouder weten hoe hij het eisenpakket beoordeelt.

Lees verder
7 september 2009

SP wil veiligheid voor gehandicapten

De SP zal vanavond in de raadsvergadering de wethouder om opheldering vragen over het bericht van de Zwolse Gehandicapten Raad. Zij hebben een aantal suggesties gedaan om de veiligheid van het vernieuwde Rodetorenplein te verbeteren voor gehandicapten. Daarbij gaat het met name om het ontbreken van een afscherming aan de kaderand, geleidelijnen voor blinden en slechtzienden en de naar de waterzijde aflopende talud. Deze suggesties zijn door het college in de wind geslagen, omdat het de schoonheid zou verstoren.

Lees verder

Pagina's

U bent hier