h

Nieuws uit 2009

11 januari 2009

SP: wethouder Knol weigert Raad te informeren

De SP wil met spoed een debat over de beantwoording van schriftelijke vragen over de Wezo Businesspost. In november 2008 stelde de SP naar aanleiding van de verhuizing van de Businesspost van de sociale werkvoorziening vragen aan het college. In plaats van antwoord te geven op de vragen adviseert het college de SP om maar contact op te nemen met de directie van Wezo N.V. Wat de SP betreft is dit een beschamend antwoord en getuigt het van minachting voor de gemeenteraad.

Lees verder
9 januari 2009

Compenseer bezuiniging alleenstaande ouderkorting

De SP wil weten wat precies de consequenties zijn van de verlaging van de alleenstaande ouderkorting voor alleenstaande ouders in de bijstand. Met ingang van 1 januari heeft het kabinet de alleenstaande ouderkorting verlaagd van € 1459,00 naar € 902,00. Deze fiscale maatregel heeft als gevolg dat alleenstaande ouders er fors op achteruit kunnen gaan.

Lees verder
4 januari 2009

Belofte aan Westenholte over seniorencomplex snel inlossen

De bewoners van Westenholte moeten wat de SP betreft zo snel mogelijk worden geïnformeerd over de financiering van het aankomende seniorencomplex in Westenholte. Op het wijkplatform in november is beloofd om de bewoners, bij zowel goed als slecht nieuws, vóór 2009 te informeren over de financiering. Dat is niet gebeurd. De SP heeft daarnaast vernomen dat een belangrijke financier zich uit het project heeft teruggetrokken. Het is hoog tijd dat er duidelijkheid komt over de stand van zaken van dit project!

Lees verder

Pagina's

U bent hier