h

Nieuws uit 2009

29 maart 2009

SP: maak geheime stukken Essent openbaar

De SP wil dat de stukken rondom de verkoop van Essent in Zwolle openbaar worden gemaakt. Het stadsbestuur wil dat de stukken geheim blijven, want het zou Zwolle economisch en financieel schaden als de stukken publiek worden gemaakt. Het gaat onder andere over het contract van Essent met het Duitse bedrijf RWE om haar aandelen te verkopen. Daarnaast gaat het om een advies van een derde op dit contract. De SP is voor een transparante besluitvorming en vindt deze geheimhouding onvoldoende beargumenteerd. Het wekt de indruk dat Essent iets te verbergen heeft. Daarnaast zijn dezelfde stukken in de gemeenteraad van Raalte al openbaar verklaard.

Lees verder
27 maart 2009

SP: WMO vervoer in Zwolle verdient stevige injectie

De SP wil een stevige injectie in het WMO vervoer in Zwolle. Dat zegt de partij op basis van de meldingen die binnen kwamen bij het meldpunt WMO vervoer. Uit het door de partij geopende meldpunt kwamen met name problemen naar voren met lange wachttijden, gecombineerde ritten, het comfort van de taxi’s, bereikbaarheid van de centrale en de klachtenafhandeling. De SP heeft via het meldpunt in drie en een halve week tijd ruim 60 reacties ontvangen. Naast één positieve reactie waren de overige negatief over de ervaringen met het WMO vervoer. De SP heeft de reacties in een rapport verzameld.

Lees verder
26 maart 2009

SP geeft wethouder bril voor heldere visie

De SP heeft vanochtend wethouder Piek een bril aangeboden. De partij vraagt hiermee aandacht voor de mogelijke verkoop van de aandelen van Essent naar het Duitse bedrijf RWE. Veel mensen zijn verontrust en boos over de voorgenomen verkoop van het energiebedrijf Essent. De SP is ook geen voorstander van de verkoop, omdat energie een basisvoorziening is, net als drinkwater en riolering. Zo iets belangrijks moet niet aan de vrije markt over worden gelaten. Het stadsbestuur van Zwolle heeft er gelukkig voor gekozen om de Zwolse aandelen van Essent niet te verkopen. Als symbool voor deze heldere visie heeft de SP hem een bril aangeboden.

Lees verder
15 maart 2009

Voorstel SP: extra capaciteit schuldhulpverlening

De SP in Zwolle zal maandag 16 maart tijdens de raadsvergadering een voorstel doen om de capaciteit bij de afdeling schuldhulpverlening te vergroten. De gevolgen van de economische crisis zijn al voelbaar in Zwolle en de verwachting is dat het aantal aanvragen bij de schuldhulpverlening zal oplopen.Nu al krijgen mensen niet op tijd hulp bij het oplossen van problematische schulden. Dit door een tekort aan capaciteit. Hierdoor moeten mensen met schulden soms maanden wachten voordat ze worden geholpen. Ondertussen lopen de schulden gewoon op en komen mensen nog dieper in de problemen. Daar moet heel snel wat aan worden gedaan.

Lees verder
6 maart 2009

SP: maak plaats voor de schoolconciërge, de jongerenwerker en de verzorgende

De SP in Zwolle heeft vandaag een banenplan voor de publieke sector gepresenteerd. De economische crisis zorgt voor grote vraaguitval in verschillende sectoren en voor het verlies van banen. De SP vindt dat we mensen in Zwolle perspectief moeten bieden. Een perspectief op inkomen, maar ook op een baan. Nu het bedrijfsleven met krimp heeft te maken, wordt het hoog tijd om de publieke sectoren als zorg, onderwijs en veiligheid in ere te herstellen. Het banenplan voor de publieke sector stelt voor om op iedere school de conciërge in ere te herstellen. Ook wil de SP jongerenwerkers inzetten in elke wijk, nu blijkt dat vele jongeren de rekening van deze crisis gaan betalen met jeugdwerkeloosheid.

Lees verder

Pagina's

U bent hier