h

Nieuws uit 2012

21 december 2012

Feestdagen

17 december 2012

Raad steunt SP: zoeken naar alternatieven dagbesteding

Op voorstel van de SP gaat het stadsbestuur bekijken op welke (alternatieve) wijze de dagbesteding in Zwolle behouden kan blijven. Het Kabinet wil de dagbesteding schrappen. Hierdoor raken ouderen, chronisch zieken en gehandicapten en mensen met een beperking hun dgactiviteiten kwijt. De SP vindt dagbesteding te belangrijk om een stille dood te sterven.

Lees verder
13 december 2012

Overwinning bewoners Pieter Steynstraat

De SP is blij met de successen die de bewoners van de Pieter Steynstraat hebben behaald bij de renovatie van hun flat. De bewoners –die zich verenigd hebben in een bewonerscomité- hadden grote moeite met voorstellen van SWZ over het plaatsen van extra parkeerplaatsen ten koste van het groen. Ook de SP heeft zich binnen en buiten de gemeenteraad hard gemaakt om dat voorstel van de baan te krijgen.

Lees verder
9 december 2012

SP: belastinggeld beeldengroep 'van der Capellen' beter besteed aan opheffen armoede onder 3109 Zwolse kinderen

De SP in Zwolle zal maandag tijdens de gemeenteraadsvergadering voorstellen om de € 100.000 die is gereserveerd om de beeldengroep ‘van der Capellen’ naar Zwolle te halen in te zetten voor de 3109 kinderen die in Zwolle in armoede moeten opgroeien. Om de beeldengroep ‘van der Capellen’ van Rome naar Zwolle te vervoeren is Zwolle een ton kwijt aan Zwols belastinggeld. De SP wil deze ton liever investeren om kinderen die opgroeien in armoede mee te laten doen met sport, cultuur en schoolzwemmen. De partij heeft daarvoor een 5-puntenplan opgesteld.

Lees verder
25 november 2012

SP: schrap forse verhoging zorgpremie voor mensen met een laag inkomen

Mensen met een laag inkomen die deelnemen aan de collectieve zorgverzekering van de gemeente moeten in 2013 € 10 per maand per persoon meer gaan betalen aan zorgpremie. De SP wil dat er snel een streep wordt gezet door deze verhoging. 'Als elk dubbeltje telt, kan je niet zonder enige mededeling mensen € 120 per jaar meer aan zorgverzekering laten betalen', aldus SP -fractievoorzitter Tjitske Siderius. De SP wil weten wat de reden is van deze forse verhoging en hoe dit inkomensverlies voor mensen met een laag inkomen wordt gecompenseerd.

Lees verder
21 november 2012

Scholieren gaan op de foto met hun studieschuld

Maandag 19 november was ROOD, jong in de SP op het Carolus Clusius College en Talentstad in Zwolle. Daar konden scholieren op de foto met hun toekomstige studieschuld. “De PvdA en de VVD schaffen de basisbeurs af en voeren een schuldenstelsel in voor nieuwe studenten. Dit leidt ertoe dat studenten afstuderen met gemiddeld 30.000 euro schuld. Daar komen reiskosten nog bovenop, want de OV-kaart wordt ook verleden tijd,” aldus ROOD-woordvoerder Emma Ringelberg. “In plaats van goed onderwijs toegankelijk te maken voor iedereen, wordt het op deze manier een elite hobby.” In tegenstelling tot de enthousiaste scholieren reageerden de scholen fel op de actie van ROOD.

Lees verder

Pagina's

U bent hier