h

Nieuws uit 2012

28 mei 2012

SP op het station Zwolle

Afgelopen vrijdag kwam de definitieve versie van het Kunduz-akkoord naar buiten. Zaterdagmorgen stond de SP op het station. Om de eigen ZO krant uit te delen, ons geluid te laten horen en de mensen een luisterend oor te bieden.

Lees verder
24 mei 2012

SP: SWZ goed bezig in de Indische Buurt

De SP in Zwolle is bijzonder verheugd over de reactie van woningbouwcorporatie SWZ naar aanleiding van een buurtonderzoek van de partij in de Indische Buurt. Uit dit onderzoek bleek dat veel bewoners last hebben van tocht en vocht vanwege de slechte aluminium kozijnen. SWZ zal de grootste problemen aanpakken en heeft bovendien de bewoners laten weten dat de huizen niet gesloopt worden.

Lees verder
18 mei 2012

SP lanceert visie Zwolse woningmarkt

De fractie van de SP in de Zwolse gemeenteraad heeft een notitie uitgebracht waarin haar visie op de Zwolse woningmarkt is uitgewerkt. Volgens de partij moet er fors worden ingezet op de bouw van meer sociale huurwoningen en de renovatie van bestaande huurwoningen. De SP is gekomen met deze notitie omdat de partij constateert dat de situatie op de Zwolse woningmarkt in een negatieve spiraal zit. Niet alleen zit de koopmarkt op slot door vooral landelijke ontwikkelingen, maar bovenal worden de wachtlijsten voor sociale huurwoningen elk jaar langer. En hiervoor ligt de oorzaak vooral bij de te beperkte ambities van gemeente en woningbouwcorporaties in het verleden en heden.

Lees verder
6 mei 2012

SP en Roemer in belangstelling op Bevrijdingsfestival

Tijdens het bevrijdingsfestival in Zwolle bleek de SP, en in het bijzonder Emile Roemer, ongekend populair. Duizenden mensen lieten zich bij de SP-kraam informeren over de standpunten van de partij. Velen vroegen uitleg over het zogenaamde Kunduz-akkoord gesloten tussen de VVD, CDA, D66, CU en GL. Het besluit tot verhoging van de eigen bijdrage van de ziektekostenpremie naar €400 door deze politieke partijen kwam bij veel mensen hard aan.

Lees verder
6 mei 2012

SP: meer sociale huurwoningen bittere noodzaak

De SP wil dat de woningbouwcorporaties inzetten op meer sociale huurwoningen in Zwolle. De partij vindt het zeer teleurstellend dat de gemeente en de woningbouwcorporaties geen ambitie tonen om het aantal sociale huurwoningen uit te uitbreiden. Door de afspraken die landelijk door de VVD, CDA, D66, CU en GL zijn gemaakt raakt de koopmarkt verder in het slob en wordt een huis kopen ontmoedigd. Hierdoor zal de huurmarkt in Zwolle meer onder druk komen te staan. Het is heel onverstandig om hier niet tijdig op in te spelen volgens de SP.

Lees verder
3 mei 2012

SP: vragen over proef parkeerterrein Wehkamp

De fractie van de SP in de Zwolse gemeenteraad heeft vragen gesteld over de proef om het parkeerterrein van Wehkamp voor bezoekers aan de binnenstad open te stellen. De SP wil de eerste cijfers over het gebruik van het parkeerterrein inzien, omdat er bij de fractie grote twijfels bestaan of er wel gebruik van wordt gemaakt.

Lees verder

Pagina's

U bent hier