h

Nieuws uit 2012

25 april 2012

Buurtonderzoek SP: Indische Buurt tevreden, maar tochtig

Uit onderzoek van de SP in de Indische Buurt blijkt dat de huurwoningen kozijnen en gevels hebben die tochtig zijn en bewoners met vocht en kou te maken hebben. Ook heeft een aantal bewoners asbest op zolder. In maart deed de SP huis-aan-huis onderzoek bij woningen van SWZ en Openbaar Belang in de Billitonstraat, Sumatrastraat en de Madurastraat. Het rapport hierover is deze week afgerond. Daaruit blijkt dat de bewoners over het algemeen tevreden zijn, maar dat enkele belangrijke punten verbeterd kunnen worden.

Lees verder
19 april 2012

SP pleit voor inzet van jobcoaches

De SP zal maandag een voorstel indienen om jobcoaches in te zetten voor jongeren met een beperking die van school komen en op zoek zijn naar een plek op de arbeidsmarkt. Aankomende maandag spreekt de gemeenteraad over de nieuwe wet Werken naar Vermogen. Eén van de onderdelen van het wetsvoorstel is om de uitkering voor jonggehandicapten (Wajong) over te hevelen van het UWV naar de gemeente. Een groot deel van deze jongeren komt van het speciaal voortgezet onderwijs (VSO) of het praktijkonderwijs (PO), maar zal vanwege de gezinsbijstand geen recht krijgen op een uitkering. De SP vindt dat deze kwetsbare jongeren al op school (bijvoorbeeld tijdens de stage) een jobcoach (werkbegeleider) toegewezen moeten krijgen, zodat zij goede begeleiding krijgen bij de overgang van school naar werk.

Lees verder
16 april 2012

Succes SP: raad wil Lumeijn behouden

De gemeenteraad van Zwolle heeft vanavond unaniem ingestemd met een motie ingediend door SP, GroenLinks, D66 en PvdA over de voorgenomen sluiting van het Lumeijn. De sluiting van het Lumeijn heeft voor veel beroering gezorgd in de stad, omdat onduidelijk is waar de kinderen nu terecht moeten. De raad heeft nu haar zorg uitgesproken over de voorgenomen sluiting van de school voor speciaal voortgezet onderwijs, en de wethouder opgedragen met de samenwerkende schoolbesturen te praten om te kijken naar mogelijkheden om het Lumeijn open te houden. Hiermee is duidelijk uitgesproken dat Zwolle het Lumeijn wil behouden.

Lees verder
16 april 2012

Rood Zwolle: Wethouder de Heer levert half werk

Met de 400 extra fietsenstallingen die wethouder De Heer (VVD) begin februari liet plaatsen bij het station, heeft hij half werk geleverd. Uit onderzoek van de Zwolse afdeling van ROOD, de jongerenorganisatie van de SP, blijkt dat het tekort aan stallingen nog niet is verdwenen.

Lees verder
15 april 2012

SP: Zwolse raad tegen sluiting Lumeijn

De SP zal maandag een voorstel indienen in de gemeenteraad tegen de dreigende sluiting van Het Lumeijn. Volgens de partij is deze sluiting van deze school van voortgezet speciaal onderwijs voorbarig en dreigt een kaalslag van het onderwijsaanbod in Zwolle en de regio.

Lees verder
5 april 2012

SP: voorkom sluiting Het Lumeijn

De fractie van de SP in de Zwolse gemeenteraad wil dat het stadsbestuur alles in het werk stelt om het Lumeijn open te houden. Deze school voor speciaal voortgezet onderwijs dreigt de deuren te moeten sluiten als gevolg van de bezuinigingen op het speciaal onderwijs en de invoering van passend onderwijs.

Lees verder

Pagina's

U bent hier