h

Nieuws uit 2012

5 februari 2012

ROOD: extra fietsenstallingen druppel op gloeiende plaat

ROOD, jong in de SP, vindt de 400 nieuwe fietsenrekken op station Zwolle een druppel op een gloeiende plaat. Het aantal nieuwe klemmen is veel te weinig voor alle fietsen die nu los op het station staan. Uit onderzoek van ROOD bleek in december 2011 dat er minstens 914 extra fietsenstallingen nodig zijn op het station. De verpaupering wordt met deze extra klemmen geen halt toegeroepen.

Lees verder
30 januari 2012

SP: behoud de boodschappenhulp!

De SP wil dat de boodschappenhulp in Zwolle in de huidige vorm blijft bestaan. Wethouder Dannenberg vindt de boodschappenhulp te duur. Op dit moment wordt de boodschappenhulp - naar volle tevredenheid van de 95 gebruikers - uitgevoerd door Wijz en Frion. Eerder werd de boodschappenhulp voor 3,5 ton uitgevoerd door de gemeente zelf. Wijz en Frion hebben nu nog geen € 30.000 per jaar nodig om ouderen te helpen bij de boodschappen. Wethouder Dannenberg (CDA) wil echter dat hier nog € 3.500 af gaat.

Lees verder
27 januari 2012

SP, GroenLinks en PvdA: toon respect voor schoonmakers

De SP, GroenLinks en PvdA roepen het stadsbestuur van Zwolle op respect te tonen voor de schoonmakers van het stadhuis. De partijen vragen het college om de Code Verantwoordelijk Marktgedrag te ondertekenen. De gemeente Zwolle heeft deze Code voor de schoonmaakbranche nog (steeds) niet ondertekend. Deze Code zorgt er onder andere voor dat bij aanbestedingen van schoonmaakwerk niet alleen naar de prijs wordt gekeken, maar even zo belangrijk zijn de arbeidsvoorwaarden van het personeel en hun minimale uurloon. De partijen zijn van mening dat ook in Zwolle (binnen de gemeente) deze Code de norm moet worden en vragen wethouder Dannenberg de code zo snel mogelijk te ondertekenen.

Lees verder
26 januari 2012

SP vraagt offer van gemeenteraad

De SP wil dat de gemeenteraad ook op zichzelf bezuinigt. De partij stelt daarom voor om de computervergoeding voor raadsleden fors in te perken. Al eerder stelde de SP voor om het salaris van raadsleden en het fractiebudget te korten. Daarvoor was geen meerderheid in de gemeenteraad.

Lees verder
23 januari 2012

Zwerfjongeren verdienen naast huisvesting ook begeleiding en ondersteuning

De SP is niet tevreden over het plan van het college over zwerfjongeren. De nadruk ligt in het plan op de huisvesting van zwerfjongeren. Daar is de SP blij om. Er ontbreekt echter een plan van aanpak hoe de gemeente ermee omgaat dat zwerfjongeren de eerste vier weken geen uitkering, ondersteuning en begeleiding krijgen van de gemeente. Aangezien wethouder Van As niet aanwezig was, bleef die vraag onbeantwoord.

Lees verder
23 januari 2012

SP legt aanbod SWZ aan bewoners Isaac van Hoornbeekstraat voor

Onlangs heeft de SP een buurtonderzoek gehouden in de Isaac van Hoornbeekstraat. Daaruit is gebleken dat veel bewoners last hadden van schimmel en kou. Naar aanleiding van deze klachten heeft de SP een gesprek gevoerd met woningbouwcorporatie SWZ. SWZ heeft laten blijken de klachten zeer serieus te nemen en is bereid de bewoners (tegen huurverhoging) centrale verwarming aan te bieden. Ook zal gewerkt worden aan een collectief plan om de schimmel te bestrijden.

Lees verder

Pagina's

U bent hier