h

Nieuws uit 2012

30 maart 2012

Zwolse SP-hulpdienst loopt storm!

De hulpdienst van de Zwolse SP heeft het afgelopen jaar meer dan 100 verschillende hulpvragen behandeld. Zoveel hulpvragen heeft de hulpdienst niet eerder in 1 jaar ontvangen. De hulpdienst behandelt vragen en problemen van Zwollenaren met werk, wonen, inkomen of belastingen. De medewerkers proberen samen met de hulpvrager een oplossing te zoeken.

Lees verder
21 maart 2012

SP opent meldpunt gezinsbijstand

De SP maakt zich ernstig zorgen om de invoering van de gezinsbijstand. Door deze regeling is een bijstandsuitkering niet meer het recht van een individu. Bij een aanvraag wordt nu gekeken naar het inkomen van het hele gezin. Het inkomen van werkende kinderen wordt bijvoorbeeld meegerekend, waardoor de bijstandsuitkering van de ouders komt te vervallen of fors lager uitpakt. Jongeren krijgen geen uitkering en begeleiding meer, als de ouders een inkomen of een AOW-uitkering hebben. Om de gevolgen van de gezinsbijstand in kaart te brengen opent de SP het 'meldpunt gezinsbijstand', waar mensen hun ervaringen kunnen doorgeven. Het meldpunt is te vinden op: http://www.armoedewerktniet.nl/meldpunt-gezinsbijstand.

Lees verder
19 maart 2012

SP: onderzoek alternatieven Mimosastraat

De fractie van de SP heeft maandagavond in de gemeenteraad opgeroepen alternatieven te onderzoeken voor het geplande geluidsscherm in de Mimosastraat. Het overgrote deel van de bewoners van de straat is tegen een geluidsscherm. Bovendien is er – in tegenstelling tot wat de wethouder beweert - geen wettelijke verplichting tot het plaatsen van een geluidsscherm. Langs het spoor van de Mimosastraat in de Pierik wil de gemeente een geluidsscherm van 2,5 meter hoog bouwen. Aanleiding hiervoor is dat zou blijken dat het geluidsniveau van het spoor in de straat te hoog is. De wil de SP dat er eerst uitgebreid naar alle alternatieven wordt gekeken.

Lees verder
15 maart 2012

SP: maak haast met studentenwoningen

De SP wil opheldering over de voortgang van de studentenflat aan de Burgemeester Roelenweg. Onlangs bleek dat de gemiddelde zoekduur voor een gemiddelde huurwoning in Zwolle is opgelopen tot meer dan 3,5 jaar. Een van de oorzaken hiervan is dat er veel woningen worden toegewezen aan studenten, vanwege een tekort aan specifieke studentenwoningen.

Lees verder
12 maart 2012

SP vraagt aandacht voor urgente woningzoekers

De SP in Zwolle heeft bij de woningbouwcorporaties aandacht gevraagd voor de urgente woningzoekers in Zwolle. De hulpdienst van de SP Zwolle wordt regelmatig geconfronteerd met de problemen van mensen die urgent een woning nodig hebben. Enkelen van hen verkeren (of hebben verkeerd) in een schrijnende situatie. Over het algemeen worden deze woningzoekenden door de woningbouwcorporaties verzocht om vooral in de zogenaamde spoedmodule van het woonruimteverdeelsysteem te blijven reageren. Onlangs bleek uit een evaluatie van het systeem dat 70% van de mensen die een spoedwoning toegewezen hebben gekregen, deze hebben geweigerd. Hierdoor vallen mensen die wel aangewezen zijn op een spoedwoning buiten de boot.

Lees verder

Pagina's

U bent hier