h

Nieuws uit 2007

23 december 2007

Popconcert in Het Vliegende Paard groot succes

Minister Plasterk komt met een nieuwe kunstenplan maar heeft daarin niets tot weinig over voor de Nederlandse popwereld. Om aan te tonen dat er veel poptalent in Nederland is heeft de SP een popconcert georganiseerd in Het Vliegende Paard. Zes bands hebben belangeloos een optreden gegeven om deze actie te ondersteunen en SP 2de kamerlid, Hans van Leeuwen gaf een korte toespraak.
Dit concert is een onderdeel van een actieplan om meer aandacht te krijgen voor de Nederlandse popmuziek. Zodat er een Nederlands Popmuziek Fonds komt, meer aandacht op de radio en tv en daarnaast structurele subsidie voor het programma musicxport.
Het vliegend Paard

Lees verder
22 december 2007

Gezina van der Ven-Lodder geïnstalleerd als SP-statenlid

Op woensdag 19 december werd Gezina van der Ven – Lodder uit Almelo geïnstalleerd tot lid van Provinciale Staten van Overijssel. Daarmee is de SP fractie na een turbulent half jaar weer op sterkte gebracht om het nieuwe jaar met de volle inzet van vijf leden in te gaan.

Lees verder
21 december 2007

SP organiseert popconcert!

Plasterk moet naar Nederlandse popmuziek luisteren. Onder dat motto wordt op zaterdag 22 december door de SP op verschillende plaatsen in Zwolle actie gevoerd. In de binnenstad worden handtekeningen verzameld en worden lokale bandjes gepromoot die dezelfde zaterdag tot laat in de avond in Zwolle optreden. Het Vliegende Paard aan de Voorstraat in Zwolle is vanaf 3 uur ’s middags toneel voor onbekend talent van Nederlandse bodem. Vele stijlen zullen worden vertegenwoordigd. Ook zullen gastsprekers het podium betreden om de actie te ondersteunen. De toegang is tot 21:00 uur gratis.

Lees verder
19 december 2007

Zorgen om verdwijnen bouwbedrijf Wezo

In de Stentor van woensdag 19 december 2007 werd bericht over het stopzetten van het eigen bouwbedrijf van de Wezo. Alle bouwvakkers van de Wezo zijn gedetacheerd bij bouwbedrijven en woningcoöperaties. Het eigen bouwbedrijf van de Wezo wordt daarom gesloten. De belangrijkste reden hiervoor is dat de instroom op de bouwafdeling fors gedaald is door een wijziging in de wetgeving. Het is hierdoor onmogelijk om nog grote opdrachten aan te nemen. Daarnaast is men van mening dat werknemers het beste tot hun recht komen in het reguliere arbeidsproces. De SP heeft vragen aan de wethouder gesteld over de begeleiding bij de reguliere werkgevers en de diversiteit van het werkaanbod bij de Wezo.

Lees verder
19 december 2007

Afhandeling bezwaarschriften te langzaam

De vakcentrale FNV heeft een grote enquête gehouden onder de klanten van het CWI, UWV en de sociale diensten van de gemeentes naar de kwaliteit van de dienstverlening. De bedoeling van de FNV was om vanuit de praktijk een beeld te krijgen van de uitvoering van de sociale zekerheid en de hulp die werkzoekenden krijgen bij het vinden van een baan. De afhandeling van bezwaarschriften en van uitkeringsaanvragen lijkt te zijn verslechterd. De SP wil weten hoe het in Zwolle ervoor staat en heeft vragen gesteld aan het college.

Lees verder
16 december 2007

Postvoorziening door de Wezo?

Afgelopen weken werd de afvalkalender door de ROVA in Zwolle verspreid. Iedere wijk kreeg zijn eigen kalender met daarop de data waarop het huisvuil wordt opgehaald. Deze kalenders zijn bezorgd door het postbedrijf Sandd. De SP is verbaasd dat deze postbezorging niet door de Wezo is verzorgd. De ROVA is in handen van overheden met een gemeentelijke zorgtaak op het gebied van afvalwerking. Zo ook in handen van de gemeente Zwolle. De gemeente Zwolle is ook aandeelhouder van de gemeentelijke sociale werkvoorziening. De SP had liever gezien dat de ROVA haar post laat bezorgen door de Wezo, zeker gezien de huidige situatie waarin de Wezo verkeert. De Wezo kan dergelijke opdrachten goed gebruiken.

Lees verder

Pagina's

U bent hier