h

Nieuws uit 2007

14 december 2007

Trapjeswijk - liever woningvernieuwing dan wijkvernieuwing

Op donderdagavond 13 december 2007 heeft de SP een bewonersavond georganiseerd voor de bewoners van de Trapjeswijk. Naast 28 bewoners, waren wethouder Van Dooremolen en de directeur van SWZ, Eddy Veenstra, ook aanwezig. Er is veel onduidelijkheid en onrust in deze buurt, nadat de woningcorporatie en de gemeente hebben besloten om niet meer in te zetten op de renovatieplannen, maar ervoor kiezen om de Trapjeswijk te slopen. De bewoners voelen zich slecht geïnformeerd.

Lees verder
10 december 2007

Omgang bewoners Zonnehuis

In de Stentor van zaterdag 8 december 2007 stond een artikel over de Zorgcombinatie Zwolle. Voor de tweede maal binnen een half jaar komt de Zorgcombinatie Zwolle op een negatieve wijze in de publiciteit over de verzorging en hulpverlening aan hoofdzakelijk ouderen en dementerenden in het nieuwe Zonnehuis in Stadshagen. De SP heeft vragen gesteld over de omgang met de bewoners van het Zonnehuis, die langer dan zeven dagen ziekenhuisbehandeling nodig hebben en daardoor in de situatie kunnen komen hun kamer kwijt te raken.

Lees verder
10 december 2007

Grote Markt fietsvrij

De gemeente Zwolle probeert de Grote Markt fietsvrij te krijgen. Daarvoor zijn een aantal mooie voorstellen gedaan door de wethouder. In het Maagjesbolwerk zit sinds enige tijd een bewaakte fietsenstalling. Deze fietsenstalling wordt in beperkte mate gebruikt door de Zwollenaar. Volgens de wethouder, omdat deze locatie te ver weg ligt. De SP wil vanavond van de wethouder weten of dit de enige reden is. Uit eigen waarneming moet de SP namelijk constateren dat er bij het Maagjesbolwerk tot het begin van de werkzaamheden veel fietsen werden geparkeerd. Juist met marktdagen stonden de fietsen niet in de kelder, maar voor de ingang van de Media Markt en vlak daarnaast.
De SP wil vanavond van de wethouder weten of dit niet juist aan de slechte vindbaarheid en steile afrit van de fietsparkeerkelder van het Maagjesbolwerk is te wijten. Daarnaast vraagt de SP zich af of er in het nog te ontwikkelen pand voor het Rode Torenplein juist niet een fietsparkeerruimte zou moeten worden gemaakt.

Lees verder
9 december 2007

Komst Ikea dubieus

De afgelopen week kondigde wethouder Knol aan dat hij na jaren onderhandeling een overeenkomst heeft kunnen sluiten met Ikea. In oktober werd de gemeenteraad (in het geheim) gevraagd wat zij er van zou vinden als de wethouder toch met IKEA in onderhandeling ging met als uitgangspunt een vestiging op de Hessenpoort. Hiermee ging de wethouder in tegen het vastgesteld beleid van de gemeente Zwolle, dat er op is gericht grootschalige detailhandel in de Voosterpoort te vestigen. De fractie van de SP heeft toen reeds bij de wethouder aangegeven niet gelukkig te zijn met deze draai. De SP heeft de nodige twijfels bij de vestiging van Ikea op Hessenpoort.

Lees verder
8 december 2007

TRAPJESWIJK SLOPEN? BEZOPEN!

Een aantal jaren geleden heeft de SP een grootschalige actie gevoerd voor het behoudt van de Trapjeswijk, deze actie was succesvol omdat we de toezegging kregen dat deze wijk niet gesloopt zou worden maar gerenoveerd. SP blij, maar vooral de bewoners blij want duidelijk was toen wel dat de meeste bewoners graag in hun wijkje wilde blijven wonen.

Lees verder
5 december 2007

Hogere Eigen Bijdrage? Laat het ons weten!

Veel bewoners van een AWBZ instelling hebben bericht gehad dat ze vanaf 1 januari een hogere Eigen Bijdrage moeten gaan betalen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier