h

Nieuws uit 2007

10 oktober 2007

De blikjespers

Afgelopen maandag werd er in de raadsvergadering gesproken over het gemeentelijk afvalstoffenpan voor 2007 tot 2011.

Lees verder
4 oktober 2007

De ondersteuning en begeleiding van het Turfschip

Tijdens de behandeling op 11 juni 2007 van het raadsvoorstel over de sluiting van openbare basisschool het Turfschip is er een motie door de raad aangenomen over het opnemen van ondersteuning en begeleiding voor de kinderen en ouders van Het Turfschip bij de overgang naar een nieuwe school. Daarbij moest de Werkgroep Toekomst OBS het Turfschip worden betrokken bij de invulling van de ondersteuning en begeleiding naar deze andere school.

Lees verder
2 oktober 2007

Behoud Michael Hooft voor de stad Zwolle

portret Michael Hooft

Via berichtgeving in de pers heeft de SP vernomen dat Michael Hooft niet meer in de binnenstad mag fluit spelen, omdat hij een uitkering van Sociale Zaken ontvangt. De inkomsten die Michael Hooft daarmee ontvangt zijn namelijk niet te controleren. Michael Hooft verkoopt sindsdien de straatkrant.

Lees verder
28 september 2007

Spitsbus (incl. transferia) serieus alternatief voor de auto

De hoeveelheid auto’s in Nederland is de afgelopen jaren fors toegenomen. Door een groeiende economie en een daaruit voortvloeiende behoefte aan mobiliteit, neemt dit nog steeds toe. Ook Zwolle krijgt steeds meer te kampen met de verkeersproblematiek in de spits. Het verkeer slibt elke ochtend en avond dicht in en rondom Zwolle. Deze opstoppingen kosten veel tijd, ergernis en het is daarnaast bijzonder slecht voor het milieu.

Lees verder
21 september 2007

Energieprestatie certificaat

Op 4 januari 2003 is de Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD) van kracht geworden. Deze richtlijn moet uiteindelijk leiden tot verbetering van de energieprestatie van alle gebouwen in de Europese Gemeenschap. Nederland voldeed al enige tijd aan een aanzienlijk deel van de richtlijn. De resterende onderdelen van de richtlijn zijn omgezet in Nederlandse regelgeving.

Lees verder
21 september 2007

Aan de poort bij de WEZO

En daar stonden we weer, net als in april van dit jaar, om 7 uur `s ochtends, aan de poort van de WEZO. En het was weer koud. De vorige keer stonden we daar om aan de werknemers een aantal vragen te stellen over hun ervaringen met het werk en de begeleiding.

Lees verder

Pagina's

U bent hier