h

Nieuws uit 2007

28 oktober 2007

SP wil inzet van spitsbussen op waterstof

Maandagavond wordt er door de gemeenteraad een besluit genomen over de speerpunten van de mobiliteitsvisie. Het college heeft in het kader van mobiliteit een aantal speerpunten opgesteld. Zij willen een betere doorstroming van het hoofdwegennet, meer inzetten op het fietsverkeer en een actievere rol spelen bij het stimuleren van het openbaar vervoer.

Lees verder
28 oktober 2007

Bushalte Merwedelaan

Al geruime tijd is de bushalte op de Merwedelaan buiten gebruik. Deze bushalte wordt intensief gebruik door de bewoners van het verzorgingshuis die aan dezelfde weg ligt. Waarschijnlijk zijn de werkzaamheden aan de weg oorzaak van deze buiten gebruikstelling.

Lees verder
15 oktober 2007

SP Zwolle is voor een referendum

De regering en een meerderheid van de Tweede Kamer dreigen
een nieuw referendum over het nieuwe Europese verdrag te blokkeren.

Lees verder
15 oktober 2007

Fietsparkeerplaatsen Westerlaan

Het oplossen van het tekort aan fietsparkeerplaatsen bij het station is een onderwerp waar de fractie van de SP zwolle regelmatig aandacht voor vraagt. De SP betreurt de sluiting van het postkantoor aan de Westerlaan omdat hierdoor het voorzieningen niveau in een deel van de stad afneemt. De SP kiest er juist voor belangrijke voorzieningen zoals postkantoor ook in de wijk te hebben. Maar de sluiting is een feit en niet meer terug te draaien. Door de sluiting doet zich wel een gelegenheid voor om het tekort aan fietsparkeerplaatsen bij het station te kunnen oplossen. Daarom heeft onze fractie de gemeente hierover vragen gesteld.

Lees verder
11 oktober 2007

Initiatiefvoorstel Armoede Effect Rapportage

De gemeente Almelo heeft een aantal jaar geleden als eerste gemeente in Nederland een Armoede Effect Rapportage (AER) ontwikkeld. Bij alle beleidsbeslissingen wordt in kaart gebracht welke effecten de besluiten hebben voor mensen met een laag inkomen. Deze AER moet de gemeenteraad een beter inzicht geven welke gevolgen beleidsbeslissingen hebben voor het vrij besteedbare inkomen, de toegankelijkheid en betaalbaarheid van voorzieningen en het toekomstperspectief van mensen met een laag inkomen. De AER is een hulpmiddel om te komen tot een integraal lokaal armoedebeleid.

Lees verder

Pagina's

U bent hier