h

Nieuws uit 2007

22 juli 2007

Schriftelijke vragen inspraak bij het zwemwater

In de Stentor van zaterdag 21 juli 2007 wordt in het artikel ‘Zwemmers voelen nattigheid’ beschreven dat de gebruikers van het Zwolse Therapiebad, onderdeel van het Hanzebad, zich zorgen maken over de nieuwe plannen van wethouder Cnossen inzake het zwemwater. Zij zijn tot dusverre nog niet betrokken geweest bij de planvorming en hebben ook nog geen gebruik kunnen maken van een inspraakprocedure. Er zijn diverse gebruikers van de huidige zwembaden (recreatief zwemmen, doelgroepen zwemmen, schoolzwemmen, verenigingen, therapiezwemmen e.d.) die allemaal andere wensen en behoeften hebben en daarom ook allemaal andere eisen stellen aan het nieuwe zwemwater.

Lees verder
21 juli 2007

Lourenssen in de Staten

Willy Lourenssen (52) uit Raalte treedt toe tot de SP-fractie van de provinciale staten van Overijssel. In oktober verwacht hij te worden geïnstalleerd als statenlid. Hij neemt de plaats in die is vrijgekomen door het terugtreden wegens persoonlijke redenen van Frances Leusink uit Enschede. In de staten zal hij zitting nemen in commissie Economie, Mobiliteit en Bestuur. Lourenssen is vanaf 1998 fractievoorzitter van de SP-fractie in de gemeenteraad van Raalte en zal deze functie blijven vervullen. Hij heeft hierover overeenstemming bereikt met het afdelingsbestuur, raadsfractie en de statenfractie van de SP.

Lees verder
19 juli 2007

SP vraagt inwoners Zwolle mening over toekomst energiebedrijven

Onder het motto Nusent? Nu niet! Nooit niet! brengt de SP in Zwolle de voorgenomen fusie van de twee grootste Nederlandse energiebedrijven, Essent en Nuon onder de aandacht van de energiegebruikers. In alle grotere plaatsen in Overijssel zullen de inwoners gevraagd worden een handtekening te zetten onder de oproep om de energievoorziening in overheidshanden te houden. Immers, meer en meer komen we met de energievoorziening in de kou te staan.

Lees verder
11 juli 2007

Oproep: Nieuwe bestuursleden gezocht!

Het interim-bestuur van de afdeling Zwolle is sinds de Algemene Ledenvergadering van 27 juni jl. aan het werk. We hebben op dit moment de taken onderling verdeeld, maar we hebben nog wel versterking nodig! We zijn o.a. op zoek naar een actiecoördinator, die samen met het bestuur acties voorbereidt en uitvoert. En we zoeken een opvolger voor onze huidige penningmeester. Ben jij iemand met een financiële achtergrond en/of heb je boekhoudkundige vaardigheden? Meld je dan bij ons!

Lees verder
3 juli 2007

Perspectiefnota 2008 - 2011: Vooruit kijken

Afgelopen maandag werd er opnieuw gesproken over de Perspectiefnota. Het werd een historische avond voor de SP, omdat wij voor het eerst in de geschiedenis van de SP in Zwolle konden instemmen met de Perspectiefnota. Er was een duidelijke intensivering te zien op het gebied van het sociale beleid. Vooral op de pijler 'armoedebestrijding' wordt hoog ingezet. De instemming van de SP moet het college zien als een stimulans om op dezelfde voet verder te gaan.

Lees verder
28 juni 2007

Algemene Ledenvergadering afdeling Zwolle

De ontwikkelingen rond de ophef over de Eerste Kamerzetel van SP’er Duzgun Yildirim beheersten de sfeer en de gemoederen op de ledenvergadering van de afdeling Zwolle, 27 juni jl. in ‘De Vlasakkers’. Voorzitter Joris de Koning lichtte de actuele stand van zaken toe. Hij meldde daarnaast dat drie bestuursleden van de afdeling Zwolle zich aan de vooravond van de ledenvergadering hebben teruggetrokken, omdat zij door de manier waarop de kwestie van de Eerste Kamerzetel binnen de partij is opgepakt, niet langer als vertegenwoordiger van de SP willen optreden. Het gaat om Joris de Koning, JanCoert Toerse en Jorien Corporaal.

Lees verder

Pagina's

U bent hier