h

Nieuws uit 2007

26 juni 2007

SP Zwolle wint prijs voor 'Beste Politieke Site 2007'

Afgelopen maandag werd in de raadsvergadering de prijs voor 'Beste Politieke Website 2007' uitgereikt. Op initiatief van LEV-06 is dit voorjaar een professionele jury samengesteld en zijn er criteria bedacht waaraan een goede website moet voldoen. De website van SP Zwolle werd als beste beoordeeld van alle politieke partijen in Zwolle met een 7,2.

Lees verder
21 juni 2007

Schriftelijke vragen Korenmolen te Windesheim

In Nieuwsbrief nummer 2 van de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten van maart j.l. stond een artikel, waarin werd gemeld dat de Rijksdienst 32,9 miljoen uittrekt voor de restauratie van 56 rijksmonumenten. Onder de monumenten bevinden zich zowel woonhuizen, kerken, kastelen als molens. De 32,9 miljoen maakt onderdeel uit van de extra 97,5 miljoen die door het kabinet Balkenende tijdens Prinsjesdag 2005 beschikbaar werd gesteld voor monumentenzorg. Eigenaren hadden tot 1 september 2006 de mogelijkheid om hun restauratieplannen ter beoordeling aan de Rijksdienst voor te leggen. Helaas lezen wij in het artikel, dat geen enkel restauratieproject in Zwolle van deze subsidie kan gaan profiteren.

Lees verder
11 juni 2007

Motie en amendementen basisschool ‘Het Turfschip’

Een meerderheid van de gemeenteraad in Zwolle ziet geen aanleiding Het Turfschip te behouden. Om ervoor te zorgen dat het proces rond de sluiting van Het Turfschip in goede banen wordt geleidt worden er op 11 juni 2007 tijdens de raadsbehandeling een drietal moties/amendementen door de SP, Swollwacht en D'66 ingediend. In de eerste motie wordt het college verzocht om in ieder geval tot twee jaar na opheffing van het Turfschip voldoende ondersteuning en begeleiding te organiseren voor de ouders en kinderen van het Turfschip om te bezien of elke kind wel op de juiste plek zit. Een tweede motie roept het college op om zoveel mogelijk leerkrachten van Het Turfschip mee te laten gaan naar de nieuwe basisschool, ter assimilatie van kinderen en ouders. Zij hebben immers groot vertrouwen in de leerkrachten van het Turfschip. In beide gevallen wordt gevraagd om de Werkgroep toekomst OBS het Turfschip te betrekken bij het proces. Tenslotte zal de SP een motie indienen met betrekking tot de rol van OOZ bij verstrekkende beslissingen. De SP wil dat het college in de toekomst bij verstrekkende beslissingen eerst de raad consulteert, voordat OOZ deze beslissingen in openbaarheid brengt en een advies kan gaan werken als een self-fullfilling prophecy.

Lees verder
8 juni 2007

SP wijkbezoek Indische buurt

Aanstaande zaterdag brengt de SP een bezoek aan de Indische buurt. Wijkbezoeken zijn één van de manieren van de SP om contact te houden met burgers. Tussen 13.00 en 16.00 uur lopen SP'ers door de wijk en bellen bij mensen aan voor een gesprekje over hun wijk.

Lees verder
7 juni 2007

Open brief aan college over Hamam in Zwolle

Hieronder een open brief aan het college namens de SP fractie, waarin wij het college vragen actief in te zetten op het ontwikkelen van een oosters badhuis bij het nieuw te ontwikkelen zwembad in Zwolle.

Lees verder
5 juni 2007

Yildirim gekozen in senaat!

De Eerste Kamer verkiezingen vorige week leverde een verrassende uitslag op. Duzgun Yildirim; Zwollenaar, SP statenlid en fractievoorzitter in Overijssel, werd met voorkeursstemmen gekozen in de Eerste Kamer. De verkiezing leverde veel commotie op. Vanuit het hele land werden zowel de afdeling als Yildirim zelf overspoeld met reacties. Gelukwensen en boze reacties wisselden elkaar daarbij af.

Lees verder

Pagina's

U bent hier