h

Nieuws uit 2007

28 maart 2007

Medewerkers Larcom voeren actie tegen uitplaatsingen

Vanmorgen hebben 400 medewerkers van de Sociale Werkvoorziening Larcom actie gevoerd tegen de gedwongen uitplaatsingen van collega's in Hellendoorn.

Lees verder
26 maart 2007

Motie bestemmingsplan 'de Aloë'

De SP is van mening dat inbreiding een goede zaak kan zijn, daar waar al van verstening sprake is. Echter, de wijze waarop is van groot belang. De belangen van omwonenden en ondernemers, die soms al jaren in het gebied gevestigd zijn, mogen hierbij niet worden gepasseerd. Duidelijkheid voor de recente toekomst is voor een ondernemer van het grootste belang, zeker als het gaat om uitbreiding van zijn bedrijfsactiviteiten. Het huidige plan biedt hierin geen toekomstperspectief. De SP is van mening dat de gemeente een faciliterende en ondersteunende rol moet spelen, mocht blijken dat bedrijven door schaalvergroting niet op deze locatie kunnen blijven als de geluidscontouren daarvoor beperkingen bieden.

Lees verder
23 maart 2007

Toelichting en vragen spoeddebat Oosterenkcomplex

Met de berichtgeving in De Stentor is de indruk gewekt dat het college iets te verbergen heeft. We zijn als raad constant bezig de burgers beter te betrekken bij de politiek en dit soort zaken werken hierbij sterk contraproductief. Alleen daarom al is het van groot belang een openbaar debat hierover te voeren, waarbij de raad haar controlerende taak kan uitvoeren en het college verantwoording aflegt over haar werkwijze en bedoelingen.

Lees verder
21 maart 2007

Interpellatieverzoek Oosterenk

In De Stentor van 21 maart 2007 is prominente berichtgeving opgenomen over een geheim collegeadvies dat enkele dagen openbaar op internet heeft gestaan. Het advies is voor de lezers van de krant en andere geinteresseerden thans te downloaden. Geheim is het dus niet meer. In het advies is aangegeven hoe het college om wil gaan met het verzoek om informatie van de Europese Commissie. Er zijn met name 2 partities die maken dat de SP om een interpellatie vraagt.

Lees verder
19 maart 2007

Initiatiefvoorstel burgerparticipatie groslijst monumenten

Met een nieuwe verkiezingsuitslag volgt een nieuwe raad met een andere samenstelling. De afgelopen twee perioden vertrokken beide keren de helft van het aantal zittende raadsleden. Met de wisseling van nieuwe raadsleden is er ook ruimte voor nieuwe inzichten. Een goed voorbeeld is het deelnemen aan commissievergaderingen door burgerleden. Was dit 6 jaar geleden nog onbespreekbaar, op dit moment is het een volledig geintegreerd werkmodel. Dat nieuwe inzichten soms geen ruimte krijgen om tot wasdom te komen, heeft vaak te maken met besluiten uit een vorige raadsperiode. Ook is het lastig dat door de wisseling van raadsleden veel kennis van dossiers verloren gaat.

Lees verder
14 maart 2007

Schriftelijke vragen speelvoorziening Sneevlietstraat

Tussen de huizen aan de Sneevlietstraat is een kinderspeelplaats gesitueerd. Verdeeld over het terreintje staan een hangrek, een wip, een wipkip, een zandbak en twee bankjes. De bewoners klagen over deze speelvoorziening. Tijdens nat weer is het hele terrein bij de zandbak een enorme modderpoel, hetgeen extra vervelend is omdat de acheruitgangen van de woningen op het terreintje uitkomen. De rand van de zandbak is beschadigd, waardoor deze onveilig is geworden. De speeltoestellen staan daarnaast zo verspreid, dat er geen sprake is van een gezellig en overzichtelijk speelterrein.

Lees verder

Pagina's

U bent hier