h

Nieuws uit 2007

28 januari 2007

Alles uit de kast voor ‘de Stad als Theater’

Maandagavond begint om 18.00 uur een protestdemonstratie op het Grote Kerkplein voor het stadhuis onder het motto ‘Geef de Stad als Theater een eerlijke kans!’. De steunbetuiging is een initiatief van de SP en kreeg de afgelopen dagen de medewerking toegezegd van diverse Zwolse organisaties en personen. De deelnemers hopen erop dat veel inwoners van Zwolle mee zullen demonstreren en deze kans zullen aangrijpen om te laten zien én horen dat zij het festival ‘de Stad als Theater’ graag willen behouden.

Lees verder
27 januari 2007

Geef De Stad Als Theater een eerlijke kans!

Oproep aan alle Zwollenaren.

Lees verder
26 januari 2007

De Stad als Theater

Wij... en met ons vele duizenden liefhebbers in Zwolle en de regio hebben kennis genomen van de éénzijdige besluitvorming van ons college om aan de Stad als Theater geen subsidie voor het jaar 2007 meer toe te kennen. Het college heeft blijkbaar haar conclusies al getrokken, nog voor de raad haar inbreng heeft kunnen doen. Dit is absoluut te bizar voor woorden. Kennelijk is de mening van de raad, als volksvertegenwoordigers, niet belangrijk. Er heeft in de raad nog in het geheel geen debat plaatsgevonden over deze kwestie maar het college heeft reeds op “eigen houtje” besloten. Blijkbaar is men vergeten dat de raad nog steeds het hoogste orgaan in deze stad is en blijft en dat het college geen definitieve besluiten kan nemen zonder instemming van de raad. Het buitenspel zetten van de raad, onder het motto: jullie kletsen maar door maar wij zijn er uit, is uitermate ongepast. Juist gezien het feit dat op verzoek van de SP en met instemming van alle fracties in de raad is afgesproken, dat na behandeling van de zienswijze van DSAT de raadsbrief geagendeerd zou worden in de commissie Welzijn.

Lees verder
26 januari 2007

Motie bijstand en studiefinanciering

In de Wet Werk en Bijstand wordt geen eenduidige interpretatie gegeven over wel dan wel niet meerekenen van de studiefinanciering van thuiswonende studerende kinderen. Verschillende gemeenten hebben dit reeds in het gemeentelijk beleid ‘gerepareerd’.

Lees verder
24 januari 2007

Brandbrief aan het college inzake 'Het Turfschip'

Vorige week heeft de SP fractie een gesprek gehad met de oudercommissie van openbare basisschool 'Het Turfschip'. Daarbij waren eveneens de directeur, de oud-directeur en iemand van Travers aanwezig. Het gesprek ging over de toekomst van deze basisschool. De basisschool heeft op dit moment te weinig leerlingen en volgens het Openbaar Onderwijs Zwolle (OOZ) zal de school per 1 augustus 2008 moeten sluiten. Naar aanleiding van het gesprek heeft de fractie de volgende brief aan het college van Burgemeester en Wethouder opgesteld.

Lees verder
23 januari 2007

Landelijke pers deelt zorg over handelswijze Leger des Heils

Terwijl de meerderheid van onze locale Zwolse politici liever de kop in het zand steken, neemt de landelijke pers inmiddels de zorg over de handelswijze bij het Leger des Heils over. Vandaag stond er een pagina groot artikel in De Pers, een nieuwe landelijke gratis krant. De tekst kunt u in bijgevoegde pdf-bestanden lezen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier