h

Nieuws uit 2007

8 januari 2007

Verzoek tot behandeling raadsbrief Stad als Theater

De SP fractie wil graag de raadsbrief met betrekking tot de Stad als Theater bespreken in de commissie Welzijn.
Onze redenen daarvoor zijn de volgende.
De SP fractie is van mening dat een organisator moet voldoen aan de criteria die zijn opgesteld en vastgesteld door de raad. Met name een festival voor en door de Zwollenaren. Binnen de stad zijn voldoende instellingen en opleidingen die betrokken kunnen worden om aan dit criterium te voldoen. Onlangs is er een gesprek geweest met het bestuur van de Stad als Theater. Onze fractie heeft sympathie voor de argumenten die door het bestuur naar voren werden gebracht. Met name de financiering is voor verbetering vatbaar.

Lees verder

Pagina's

U bent hier