h

Nieuws uit 2012

26 oktober 2012

SP vraagt af te zien van bouw woningen Staatsmanlaan

De SP in de gemeenteraad van Zwolle heeft meer informatie gevraagd over de vertraging van de bouw van 7 woningen in de Staatsmanlaan. Door bezwaarschriften van de omwonenden en een eerdere uitspraak van de Raad van State is de bouw vertraagd. De SP wil weten of deze vertraging – ook gezien het verzet van omwonenden tegen de woningbouw - reden is om van de bouw af te zien.

Lees verder
11 oktober 2012

SP: stop geldverspilling aan VNG-jaarcongres

De SP roept wethouder Dannenberg op om te pleiten voor een veel soberder jaarcongres van de VNG. Het luxe tweedaagse congres zal komend jaar waarschijnlijk iets goedkoper worden, maar met kosten van 600 euro per bezoeker blijft het erg duur. SP-fractievoorzitter Tjitske Siderius: ‘De belastingbetalers zullen voor al deze kosten moeten opdraaien. Zeker in een tijd waarop zoveel bezuinigd moet worden, is dit niet te verantwoorden. Door het congres op een vaste locatie te houden en het te beperken tot één dag kan er fors bespaard worden.’

Lees verder
7 oktober 2012

SP: Stadshagen niet alleen voor de rijken

De SP wil opheldering over de brief van Wijkbestuur Stadshagen Totaal waarin staat dat de bouw van sociale huurwoningen in een deel van Stadshagen niet past, omdat zij zorgen voor niet al te fraaie architectuur. De partij vindt deze stellingname walgelijk. De SP is juist heel blij dat ook het stadsbestuur onlangs de conclusie heeft getrokken dat er fors meer goedkope huurwoningen nodig zijn in Zwolle. Uit onderzoek van de SP bleek eerder al dat er een groot tekort is aan betaalbare huurwoningen. De afgelopen jaren werden er vooral dure en middeldure koopwoningen gebouwd, terwijl de wachtlijst voor sociale huurwoningen alsmaar bleef stijgen. De partij vindt het een vooruitgang dat het stadsbestuur nu ook inziet dat de behoefte naar goedkope huurwoningen groter is dan het aanbod en er ingezet moet worden op de bouw van deze woningen.

Lees verder
2 oktober 2012

SP wil inventarisatie naar asbest in huurwoningen

Na de ontdekkingen van asbest in de Bachlaan, de Indische Buurt en in de Peter Steijnstraat wil de SP dat het stadsbestuur een asbestinventarisatie uitvoert in het woningbestand van de Zwolse woningbouwcorporaties. Er is onlangs onduidelijkheid ontstaan over het verwijderen van de asbest in de huurwoningen aan de Pieter Steijnstraat. SWZ heeft aangegeven dat het asbest tijdens de komende renovatie wordt verwijderd. Nu blijkt echter dat de bewoners voor het verwijderen van het asbest uit de schouw mogelijk zelf moeten gaan betalen. De SP vindt dat de wereld op zijn kop: 'De woningbouwcorporaties zijn verplicht om een veilige leefomgeving te creëren voor hun huurders'.

Lees verder
21 september 2012

SP: duidelijkheid over renovatie en parkeerplekken Pieter Steijnstraat

De Zwolse SP wil dat de bewoners van de Pieter Steijnstraat snel zekerheid krijgen over de geplande renovatie van hun huurwoning en over het opofferen van de groenstrook voor parkeerplekken. Al enige tijd wordt er door SWZ gesproken over het inwisselen van de groenstrook voor parkeerplaatsen en over de renovatie van de flat. Deze renovatie is ondertussen uitgesteld en het beloofde panel ‘parkeerplaatsen’ is nog steeds niet van de grond gekomen. Bewoners willen duidelijkheid van SWZ en de gemeente. De SP steunt hen daarin.

Lees verder
6 september 2012

Bij de SP zit je goed!

Bij de SP zit je goed stoel

In de binnenstad van Zwolle zijn allerlei rode stoelen verspreid met daarop de tekst: ‘Bij de SP zit je goed’. De SP wil met deze ludieke actie aandacht vragen voor de vorming van een links kabinet. Veel mensen op straat geven aan dat het tijd wordt voor een linkse samenwerking op landelijk niveau. Als mensen een echt links Kabinet willen is het verstandig om een stem uit te brengen op de SP, aldus de lokale afdeling. Daarnaast zijn op de website van SP vijf Zwolse redenen te vinden om op de SP te stemmen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier