h

Nieuws uit 2012

15 november 2012

SP zamelt kinderschoenen in tegen armoede

In Nederland groeien nog altijd honderdduizenden kinderen op in armoede. Ook in Zwolle zijn er gezinnen waar te weinig geld is voor dagelijks een gezonde maaltijd, schoolreisjes, nieuwe kleren of een verjaardagscadeautje voor vriendjes. De SP komt met een lokale en landelijke actie om armoede onder kinderen te bestrijden.

Lees verder
12 november 2012

SP: meer informatie over sloop en asbestsanering Zwolle-Zuid

De SP wil meer informatie over de sloop van huurwoningen in Zwolle – Zuid en de daarmee gepaard gaande asbestsanering. De huurwoningen van SWZ aan de Van Hogendorpware en de Van Hallware zijn onlangs gesloopt. Op dit moment is men bezig dezelfde type woningen aan de Kempenaerware te slopen. Opvallend is dat in alle gevallen eerst het dak wordt gesloopt en de sloop daarna tijdelijk wordt stilgelegd. Er verschijnen dan waarschuwingsborden voor asbestgevaar. Vervolgens loopt er één persoon enkele dagen in beschermde kleding (pak en volgelaatsmasker) in de buitenlucht om asbest verdachte delen op te rapen. De andere aanwezigen hebben geen beschermende kleding.

Lees verder
11 november 2012

Geen hogere eigen bijdragen daklozenopvang

De eigen bijdrage voor de daklozenopvang wordt niet verhoogd. Deze garantie heeft wethouder Vedelaar gegeven naar aanleiding van vragen van de SP. Uit een eerder besluit van het stadsbestuur bleek dat er onderzoek werd gedaan naar hogere eigen bijdragen. Tijdens de behandeling van de begroting voor komend jaar bleek dat dit besluit is ingetrokken.

Lees verder
11 november 2012

Succes SP: steekproef asbest openbaar

Wethouder Dannenberg gaat op initiatief van de SP de steekproef naar asbest in huurwoningen opvragen bij de woningbouwcorporaties en aan de gemeenteraad sturen. De SP vroeg eerder om een volledige asbestinventarisatie naar huurwoningen in Zwolle. In de steekproef zijn bewoners geïnformeerd over de asbest in de huizen die in hun omgeving in de steekproef vielen. Bewoners van huurwoningen hebben hierdoor geen zekerheid over asbest in de eigen huurwoning.

Lees verder
9 november 2012

SP blij met extra fietsenstallingen station

De fractie van de SP is blij met de toezegging van het college dat er op korte termijn 200 extra fietsenstallingen worden geplaatst bij het station aan de kant van de Van Karnebeektunnel. De SP, en met name jongerenorganisatie ROOD pleiten al jaren voor extra plekken om de structurele fietsenchaos rond het station aan te pakken. Eerder wist ROOD al een toezegging van 400 extra stallingsplekken binnen te halen, nu volgen 200 extra.

Lees verder
4 november 2012

SP niet blij met hoge eigen bijdrage daklozenopvang

De SP is bijzonder verbaasd over de invoering van een hogere eigen bijdragen voor de daklozenopvang. Daklozen moeten meer eigen bijdrage gaan betalen voordat zij opvang kunnen krijgen in de daklozenopvang ‘de Herberg’. De SP vreest meer overlast in de wijken, omdat daklozen de opvang zullen mijden. Daarbij helpt de extra korting van 10% op het inkomen van daklozen ook niet.

Lees verder

Pagina's

U bent hier