h

Nieuws uit 2009

23 mei 2009

SP: stop het Europese verhuiscircus


De SP in Zwolle heeft vandaag actie gevoerd tegen het maandelijkse verhuiscircus van het Europees Parlement. Elke maand verhuist het Europees Parlement van Brussel naar Straatsburg – en weer terug. Een volstrekt zinloze verspilling van tijd en geld, die de belastingbetaler volgens conservatieve schattingen meer dan 200 miljoen euro per jaar kost. De verhuizing is echter vastgelegd in Europese verdragen en – ondanks het verzet hiertegen van de SP - ook in de Europese Grondwet.

Lees verder
22 mei 2009

Zwolle wil minder Brussel

Op 1 juni 2005 stemde 61,1% van de Zwollenaren tégen de Europese Grondwet, met een opkomst van 64%. Hiermee zat Zwolle bijna precies op het Nederlandse gemiddelde: net zoals in de rest van Nederland verwees een overgroot deel van Zwolle de Europese Grondwet naar de prullenbak. Kennelijk is onze stad niet onverdeeld enthousiast over hoe het gaat in Europa. En dat is terecht.

Lees verder
19 mei 2009

SP wil opheldering over reorganisatie Thuishulp Nederland

De SP wil van het stadsbestuur opheldering over de reorganisatie bij Thuishulp Nederland. Thuishulp Nederland is een dochteronderneming van schoonmaakbedrijf Asito en levert hulp bij het huishouden in Zwolle. Het bedrijf is in de problemen gekomen en de continuïteit is in gevaar. Het bedrijf ziet zich genoodzaakt om de functies huishoudelijke verzorgende, thuishulp A en verzorgingshulp B te laten vervallen en daarvoor in de plaats de functie huishoudelijk medewerker in te stellen. Bij deze nieuwe functie wordt er niet meer uitgegaan van een signaleringsfunctie/zorgfunctie, maar enkel van schoonmaakwerk. Mensen die iets meer opleiding hebben gehad, meer zorg kunnen verlenen en beter kunnen meedenken met de cliënten op het gebied van ziekte, gezondheid en psychisch functioneren worden wegbezuinigd. Terwijl zij juist vaak zorgen voor inschakeling van extra hulp waar nodig. Bovendien is deze functie veel lager ingeschaald waardoor de werknemers loon moeten inleveren.

Lees verder
18 mei 2009

Rodetorenbrug is een brug te ver!

De gemeente Zwolle wil 4 ton extra budget voor de Rodetorenbrug. De SP is van meet af aan al tegenstander van de brug. De brug loopt van de Pannekoekendijk en eindigt op de Jufferenwal bij het Maagjesbolwerk. Allereerst tast de brug het aangezicht aan. De rijksbouwmeester is hierin ook heel duidelijk. En de brug heeft nauwelijks toegevoegde waarde. Dat klein beetje omlopen is de investering van 1,5 miljoen wat de SP betreft niet waard. De mooie beschrijvingen over de verblijfsfunctie van de brug versterkt onze mening hierin. Waarom niet juist een prachtige route langs het water om in de stad te komen? Bovendien creëren we met deze brug een nieuwe stroom fietsers naar een plaats in de Binnenstad waar onvoldoende fietsparkeerplaatsen zijn en dat is niet verstandig. De fietskelder op het Maagjesbolwerk functioneert bovendien onvoldoende vanwege een veel te steile helling.

Lees verder
13 mei 2009

SP: Kleed de sportverenigingen niet uit

De gemeente Zwolle moet aan de kleedkamernorm van de KNVB en de NOC*NSF voldoen. Daartoe roept de fractie van de SP het stadsbestuur op. De kleedkamernorm van de Vereniging van Nederlandse gemeenten wordt bij diverse sportverenigingen in Zwolle niet gehaald. De norm van de KNVB en de NOC*NSF ligt nog hoger. Dit heeft tot gevolg dat bij veel sportverenigingen er veel te weinig kleedruimte is. De SP vindt dat bij een goed sportbeleid ook goede faciliteiten horen en zou graag zien dat de sportverenigingen in Zwolle gaan voldoen aan de norm van de KNVB en de NOC*NSF. Dat betekent twee kleedkamers per speelveld.

Lees verder
8 mei 2009

SP pleit voor Meijer-norm in Zwolle

Vandaag presenteert de SP vijf voorstellen waarmee topinkomens van bestuurders bij (semi)publieke instellingen in Zwolle kunnen worden voorkomen en eventueel aangepakt. De partij is van mening dat juist bij instellingen in de (semi)publieke sector, die grotendeels worden bekostigd door belastinggeld, een sober beloningsbeleid past. Voor de SP zijn daarom een moreel appel en vrijblijvende gedragscodes onvoldoende. De SP pleit daarom voor het instellen van een Meijer-norm in Zwolle, niemand die werkt voor de publieke zaak in Zwolle verdient meer dan de burgemeester.

Lees verder

Pagina's

U bent hier