h

Nieuws uit 2014

17 februari 2014

Geen ambtenaren met topsalaris

De Zwolse SP is zeer ontstemd over ambtenaren die met een topsalaris per jaar meer dan twee ton binnenharken terwijl de maximale salarisschaal volgens de CAO een salaris bevat van € 120.000 per jaar. De partij roept daarom het gemeentebestuur in een open brief op om een einde te maken aan deze onzinnige besteding van belastinggeld. Binnen de gemeente Zwolle zijn er diverse (extern ingehuurde) ambtenaren die ver boven de cao-normen verdienen. Het is volgens de partij niet meer van deze tijd dat het stadsbestuur haar schouders hierover ophaalt en duurbetaalde externen voor permanente functies inhuurt. Volgens de SP is dit schadelijk voor het vertrouwen in de politiek.

Lees verder
7 februari 2014

Raadsenquête over WorkFast

De Zwolse SP wil een formele raadsenquête instellen naar de werkwijze van het project WorkFast. Waar het stadsbestuur tot op heden overwegend positief is over het functioneren van WorkFast, bereiken de SP steeds meer klachten over intimidatie, schending van privacy en tegenstrijdige opdrachten. De hoeveelheid klachten en de indringendheid geven aanleiding om deze in ieder geval officieel en zorgvuldig te onderzoeken. Op een onafhankelijke wijze kan dan worden beoordeeld of de klachten gegrond of ongegrond zijn. Zo kan de gemeenteraad een gedegen oordeel geven of dit project een efficiënte en menswaardige methode is om mensen aan regulier werk te helpen. Daartoe is volgens de SP een raadsenquête het juiste instrument.

Lees verder
7 februari 2014

Tjitske Siderius geïnstalleerd als Tweede Kamerlid

Tjitske Siderius is donderdagmiddag geïnstalleerd als nieuw Tweede Kamerlid voor de SP-fractie. Zij vervangt Renske Leijten, die vier maanden met zwangerschapsverlof is.

Tjitske Siderius

Lees verder
5 februari 2014

Buslijn 40 blijft rijden

Gedeputeerde Kok heeft vandaag in de commissievergadering een toezegging gedaan aan SP-Statenlid Marianne Breedijk dat buslijn 40 van Zwolle naar Steenwijk gewoon blijft rijden en niet ter discussie staat.

Lees verder
4 februari 2014

SP trekt de Wipstrik in

Een groep SP-leden zal komende woensdagavond in de Zeeheldenbuurt in de Wipstrik huis-aan-huis met bewoners gaan praten over het wel en wee van hun buurt. Daarnaast zal er natuurlijk gesproken worden over de gemeenteraadsverkiezingen. Dit buurtonderzoek is een vervolg op de eerdere buurtonderzoeken van de SP.

Lees verder
1 februari 2014

Onafhankelijk onderzoek naar treitertrajecten van WorkFast

De SP wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar het project WorkFast van de gemeente. WorkFast moet mensen aan regulier werk helpen, maar bij de SP zijn ernstige klachten binnen gekomen over mensen die onder psychiatrische behandeling zijn gesteld vanwege WorkFast, over medische verklaringen van huisartsen die in de wind worden geslagen en over intimidatie, dwang en dreigende opmerkingen door ambtenaren van de sociale dienst. De partij wil dat er snel een onafhankelijk onderzoek komt naar al deze klachten.

Lees verder

Pagina's

U bent hier