h

Nieuws uit 2008

4 september 2008

De SP doet niet mee aan de waterschapsverkiezingen

In november mogen politieke partijen voor het eerst meedoen aan de waterschapsverkiezingen. De besturen van de waterschappen hebben vooral uitvoerende taken, en dat moet ook zo blijven. Politieke besluiten moeten worden genomen door de provincies.

Lees verder
22 augustus 2008

College laat inburgeraars in de kou staan

Het college is niet van plan om gebruik te maken van de subsidie die de minister verstrekt voor de inzet van taalcoaches. De reden hiervoor is dat de intensiteit van de inburgeringstrajecten voor sommige inburgeraars als te belastend kan worden ervaren. Het college vergeet daarmee twee belangrijke doelgroepen. Tot op heden ontvangen anderstaligen na het inburgeringstraject geen subsidie meer. Een deel van deze mensen wil wel graag verder met de taal, maar heeft hiervoor geen geld. Ook anderstaligen uit de Europese Unie, die geen recht hebben op een inburgeringstraject, maar wel de noodzaak inzien van de beheersing van de Nederlandse taal, krijgen geen subsidie. Het college laat deze mensen wat de SP betreft nu in de kou staan.

Lees verder
17 augustus 2008

Protesteer mee tegen de herkeuringen in de WAO

Op 8 september aanstaande wordt in Den Haag een rechtszaak gehouden over de herkeuringen in de WAO. De stichting CORV heeft een bodemprocedure aangespannen tegen de Staat. De SP-afdeling Zwolle roept iedereen op om te komen en de aandacht te vestigen voor het niet voldoen aan Europese normen en de armoedeval van afgekeurde WAO'ers.

Lees verder
15 augustus 2008

SP wil meer mensen laten profiteren van langdurigheidstoeslag

De fractie van de SP heeft vandaag vragen gesteld aan het college over de langdurigheidstoeslag. Deze toeslag wordt eenmalig uitgekeerd aan mensen die vijf jaar hebben moeten rondkomen van een inkomen op of onder bijstandsniveau. De regering is voornemens om per 1 januari 2009 de langdurigheidtoeslag een verantwoordelijkheid van de gemeente te maken. Hierdoor kan de gemeente zelf bepalen wat langdurig is, wat een laag inkomen is en onder welke omstandigheden er sprake is van een gebrek aan arbeidsmarktperspectief. Ook heeft de gemeente invloed op de hoogte van de langdurigheidstoeslag. De SP wil nu van de wethouder weten welke mogelijkheden hij ziet om meer mensen te laten profiteren van de langdurigheidstoeslag.

Lees verder
10 augustus 2008

SP: Hier en Nu

4 juli 2008

Verplichte winkelnering in woonzorgvoorzieningen

Onlangs heeft de SP in Zwolle berichten ontvangen dat binnen de Woonzorgvoorziening Fermate bij huur of koop van een appartement ook een zorg/service contract moet worden afgesloten met Driezorg. Het contract met Driezorg kost de huurder of koper 625 euro per jaar. Driezorg vergroot hiermee de inkomsten met ongeveer 100.000 euro op jaarbasis zonder enige zorg te verlenen. De SP is van mening dat deze verplichte winkelnering niet past binnen de vernieuwde zorgwet en heeft vragen gesteld aan het college.

Lees verder

Pagina's

U bent hier