h

Nieuws uit 2008

19 september 2008

Pilot formulierenbrigade lijkt op ordinaire bezuiniging

Ook de Stichting Welzijn Ouderen Zwolle geeft vandaag in de Stentor aan dat zij zich buiten spel voelt gezet bij de pilot over de formulierenbrigade. De pilot lijkt hiermee een ordinaire bezuiniging te worden, volgens de SP. Al eerder ontving de SP kanttekeningen over deze pilot. Het lijkt erop dat het college meer haar eigen koers heeft gevaren dan daadwerkelijk te kijken wat er moest gebeuren.

Lees verder
16 september 2008

Voorstel voor 'Week tegen de Armoede'

Op Prinsjesdag presenteert de SP in Zwolle een voorstel voor een 'Week tegen de Armoede'. Een 'Week tegen de Armoede' moet een offensief zijn tegen de armoede in Zwolle. In deze week worden er allerlei activiteiten georganiseerd met en voor mensen met een laag inkomen. De doelstelling van deze week is het aandacht vragen voor de thema's die met armoede te maken hebben. Hierbij valt te denken aan schulden, participatiemogelijkheden, voorzieningen, inkomensondersteuning etc. De 'Week tegen de Armoede' kan ook leiden tot nieuwe initiatieven en samenwerkingsverbanden in de stad.

Lees verder
14 september 2008

SP wil inzicht in vertrekregeling directeur Wezo

De fractie van de SP wil inzicht in de vertrekregeling van de voormalig directeur van de sociale werkvoorziening (Wezo). Al eerder vroeg de SP naar deze vertrekregeling. Het college stelt dat zij deze gegevens niet hoeft te verstrekken, omdat de gemeente Zwolle de sociale werkvoorziening op afstand zou hebben gezet. De SP vindt dit pure onzin. Sinds 1 januari 2008 is de gemeente namelijk verantwoordelijk voor de uitvoering van de sociale werkvoorziening en dus ook voor de financiële aspecten hiervan.

Lees verder
8 september 2008

De toekomst van Be Quick '28

Vandaag bespreekt de gemeenteraad het voorstel over Be Quick '28. Deze voetbalvereniging is in de problemen gekomen door de vertraging van het FC Zwolle stadion. Dit bracht onder andere onkosten met zich mee voor overwerk, nachtwerk en weekendwerk. Daarnaast zijn er veel kosten door het verplichte gebruik van één veld in plaats van alle velden. Hierdoor moesten 80% van de leden van de club elders trainen en liep de vereniging onder andere bar-inkomsten etc. mis. Vanavond ligt er een raadsvoorstel over een subsidieverlening van 133.000 euro voor.

Lees verder
6 september 2008

Harry van Bommel in Hengelo in debat over de betekenis van het Ierse Nee

Op maandag 29 september zal SP Tweede Kamerlid Harry van Bommel in het Huis voor Europa in Hengelo uitleg geven over de betekenis van het Ierse NEE tegen het verdrag van Lissabon, de ‘light’ uitvoering van de Europese Grondwet. Het was van Bommel die 3 jaar geleden het verzet aanvoerde tegen de invoering van de Europese Grondwet, waar toen 62 % van de Nederlanders tegen stemde.

Lees verder
5 september 2008

Huurprijzen Zwolse zwembaden

De fractie van de SP heeft afgelopen donderdag vragen gesteld aan het college over de gehanteerde huurprijzen van de Zwolse zwembaden. In de Stentor van 4 september 2008 viel te lezen over een conflict tussen zwemschool Akwaak en de Zwolse zwembaden over de huurprijs van het zwembad. De zwemvereniging spreekt van 'exorbitant hoge bedragen', terwijl het zwembad spreekt over commerciële prijzen. De fractie van de SP wil nu weten of het college een rol wil spelen in deze kwetsie en hoe het college de huurprijs van de Zwolse zwembaden beoordeelt.

Lees verder

Pagina's

U bent hier