h

Nieuws uit 2008

18 oktober 2008

SP: hef geen leges voor gehandicapten parkeerkaart

De SP wil een debat met de wethouder over de invoering van leges voor de gehandicaptenparkeerkaart. De wethouder heeft ter kennisname een voorstel hierover naar de gemeenteraad gestuurd. In 2004 werd eenzelfde voorstel nog door de gemeenteraad verworpen. Nu ligt er weer een nieuw voorstel om leges te heffen, omdat er bezuinigd moet worden bij de gemeente Zwolle. De SP is er geen voorstander van om nu opeens wel leges te heffen voor de gehandicaptenparkeerkaart, omdat het de mobiliteit van gehandicapten aantast.

Lees verder
17 oktober 2008

Zwolse inburgeraars krijgen alsnog hulp van taalcoaches

Enige tijd geleden heeft de SP in Zwolle de wethouder van Integratie opgeroepen om zich aan te sluiten bij het project 'taalcoaches' uit het Deltaplan Integratie van minister Vogelaar. De wethouder was in eerste instantie niet enthousiast. Na aandringen van de SP vindt onze oproep alsnog gehoor bij het college en is de wethouder alsnog bereid deel te nemen aan het project voor taalcoaches. Een belangrijke stap in de goede richting!

Lees verder
16 oktober 2008

SP: inzet 'De Flex' in Zwolle?

Tijdens de jaarconferentie van Nicis werd bekend gemaakt wie de winnaar is geworden van de Nicis ontwerpwedstrijd. Het winnende idee is 'De Flex'. Dat is een flexplex die te gebruiken is bij tijdelijk braakliggende veldjes.

Lees verder
12 oktober 2008

SP wil start formulierenpilot opschorten

De SP zal morgen samen met de VVD en de ChristenUnie een motie indienen om de start van de pilot over de formulierenbrigade op te schorten totdat er een debat over dit onderwerp met de wethouder heeft plaatsgevonden. De gemeente wil volgende maand starten met de formulierenpilot. Echter, afgelopen maandag bleek dat er nog niet veel duidelijkheid kon worden gegeven over deze formulierenpilot.

Lees verder
6 oktober 2008

SP stelt vragen over voortgang Hoge Laar

De voortgang van de ontwikkeling van het Hoge Laar verloopt bijzonder langzaam. De fractie van de SP zal hierover vragen stellen aan het college. Na een bezoek aan sportverenining Ulu Spor bleek dat er al tijden niets is gebeurd, het contact met de gemeente moeizaam verloopt en er veel onduidelijkheid is. De SP wil de exacte stand van zaken van de wethouder weten.
FC Ulu Spor

Lees verder
5 oktober 2008

SP: geen bureaucratie maar maatwerk bij uitvoering regeling alleenstaande ouders in bijstand

Maatwerk moet leidend zijn bij de uitvoering van de regeling om alleenstaande ouders in de bijstand te compenseren als het jongste studerende kind 18 jaar wordt. Deze groep mensen vallen zodra het jongste studerende kind 18 wordt terug in een alleenstaande uitkering. Het kind moet vanuit de studiefinanciering meebetalen aan het inkomen van de ouder. Nu het college in augustus heeft besloten om deze groep te compenseren, kan het niet zo zijn dat deze mensen nog maanden moeten wachten, omdat de aanvraagformulieren er nog niet zijn. Zeker nu er deze week in de Tweede Kamer is besloten om een landelijke regeling te maken om deze groep te compenseren. De SP wil dat de wethouder tot de invoering van de landelijke regeling maatwerk levert in plaats van dat hij zich concentreert op het maken van een bureaucratisch formulier.

Lees verder

Pagina's

U bent hier