h

Nieuws uit 2008

8 december 2008

SP: betaling gemeentelijke belastingen in meer termijnen

De SP heeft vragen gesteld aan het college over de betaling van de gemeentelijke heffingen. Uit de brieven hierover van de gemeente blijkt dat door de centrale invordering de huidige mogelijkheid tot vier betalingstermijnen per 1 januari 2009 zijn aangepast in twee betalingstermijnen. Hierdoor is het niet meer mogelijk om in vier termijnen te betalen. De mensen hebben wel de mogelijkheid om via een automatische incasso in acht opvolgende termijnen het bedrag van deze heffingen te voldoen. Mensen met een laag inkomen kunnen hierdoor in de problemen komen als zij zich niet prettig voelen bij het afgeven van een machtiging.

Lees verder
5 december 2008

Een pakje voor wethouder Cnossen

Bij de SP is een pakje bezorgd voor wethouder Cnossen.
Klik hier voor het bijbehorende gedicht. De SP heeft het pakje zojuist netjes bij wethouder Cnossen bezorgd.

Lees verder
2 december 2008

Zet project Rode Torenplein voorlopig stil

Afgelopen maandag heeft de SP, samen met de VVD en SW, een voorstel ingediend om het project aan het Rode Torenplein voorlopig stil te leggen. In de historische binnenstad van Zwolle gelden strikte regels waaraan een gebouw moet voldoen. Die regels liggen vast in het zogenaamd ‘beschermd stadsgezicht’. Eén van die regels is dat een gebouw een kap moet hebben. Het plan dat door de projectontwikkelaar is gemaakt heeft dat niet. Er is een eigentijdse verwijzing gemaakt naar het silhouet van de Jan Baghstoren die ooit op deze plek heeft gestaan. De SP is van mening dat het ontwerp niet past tussen het Hopmanhuis en het City Hotel.

Lees verder
1 december 2008

Zebrapad op de Brederostraat

Naar aanleiding van een gastles op de Koniging Emmaschool wil de fractie van de SP weten of het mogelijk is om de oversteekplaats aan de Brederostraat te wijzigen in een zebrapad. Uit het debat met groep 7 bleek dat de kinderen een veilige oversteekplaats willen hebben. Bij de huidige oversteekplaats is het voor de kinderen niet altijd duidelijk wanneer ze kunnen oversteken. Dit kan leiden tot gevaarlijke situaties. Met een zebrapad kunnen deze gevaarlijke situaties worden vermeden, zodat zowel de bestuurders van de auto’s en fietsers, als voor de kinderen uit groep 7 duidelijk is wanneer de kinderen kunnen oversteken.

Lees verder
30 november 2008

Communicatie met bewoners opnieuw onder de maat

De communicatie van de gemeente met de bewoners in Assendorp is opnieuw onvoldoende. In november 2008 ontvingen de bewoners in Assendorp een uitnodiging voor een informele informatiemarkt over de wijkanalyse met de raadsleden op 10 december. Op de uitnodiging is aangegeven dat de informatie over de wijkanalyse te vinden is op de gemeentelijke website. De bewoners moeten kijken bij het thema ‘woon en leefomgeving’ en bij subthema ‘wijkanalyse Veerallee.’ Het eerste thema bestaat echter niet op de website van de gemeente Zwolle. Bovendien is het vreemd dat bewoners bij het subthema ‘wijkanalyse Veerallee’ moeten kijken, terwijl het over de wijkanalyse in Assendorp gaat.

Lees verder
28 november 2008

SP wil bij windturbines wachten op onderzoeksresultaten GGD en Europese rekenregels

De gemeente Zwolle is voornemens om vier windturbines te plaatsen in Tolhuislanden. De fractie van de SP wil eerst wachten op de onderzoeksresultaten van de GGD en op de toepassing van de Europese rekenregels voordat de besluitvorming over deze windturbines wordt vervolgd. Hiertoe zal de SP in de gemeenteraad een voorstel doen. Vanuit de hoek van de GGD en van minister Cramer zijn kritische geluiden te horen. De GGD geeft aan dat er melding wordt gemaakt van schadelijke effecten door windturbines. Exacte gegevens zijn nog niet bekend, dit wordt nog nader onderzocht. De SP wil dit onderzoek eerst afwachten.

Lees verder

Pagina's

U bent hier