h

Nieuws uit 2008

18 november 2008

SP wil debat over Zwolle Werkt Aanpak

De fractie van de SP heeft een debat gevraagd over de Zwolle Werkt Aanpak. Deze aanpak is een werkactiveringsprogramma en bedoeld om mensen zo snel mogelijk vanuit de bijstand aan het werk te krijgen. Door middel van workshops moet het maatwerk gegarandeerd zijn. De SP heeft grote vraagtekens bij deze manier van werken. Het lijkt erop dat er voorbij wordt gegaan aan de redenen waarom mensen een uitkering aanvragen. Werk is namelijk niet altijd de beste oplossing omdat er ook andere problematiek een rol kan spelen, zoals schulden, verslavingen etc.

Lees verder
17 november 2008

SP pleit voor stil leggen project Rode Torenplein

De fractie van de SP zal vandaag in de gemeenteraad pleiten voor het stil leggen van het project aan het Rode Torenplein. Er wordt geen recht gedaan aan de gevoelens in de stad over de grote van het bouwplan en de passendheid van de ontwikkelingen. In het verleden zijn er al vaak discussies geweest over de beeldkwaliteit van bouwplannen in de Binnenstad.Er moet nu een pas op de plaats worden gemaakt bij het project Rode Torenplein om een integrale afweging te maken voor deze bouwplannen.

Lees verder
16 november 2008

SP-voorstellen aangenomen tijdens begroting

Tijdens de begrotingsbehandeling 2009 heeft de SP een aantal voorstellen gedaan om de begroting, opgesteld door het college, te verbeteren. Zo krijgen niet alleen de thuisadministratie van Stichting Welzijn Ouderen en Humanitas extra subsidie. Ook het project andertaligen kan door een voorstel van de SP worden voortgezet.

Lees verder
15 november 2008

Begroting 2009: de buurt is de schaal van de toekomst

Tijdens de begrotingsbehandeling heeft de SP gepleit voor de menselijke maat. Fractievoorzitter Tjitske Siderius ziet een terugtrekkende beweging van voorzieningen uit de buurten. Maar juist de buurten zijn de schaal van de toekomst door publieke voorzieningen dicht bij de mensen te organiseren. De gehele bijdrage van de fractie van de SP kunt u hieronder lezen.

Lees verder
13 november 2008

De menselijke maat moet terug in Zwolle

Door de schaalvergroting zijn de publieke diensten steeds meer uit de directe omgeving van mensen verdwenen, ook in Zwolle. Mensen zijn nummers geworden, de menselijke maat is zoek, de bureaucratie vreet tijd en geld. De problemen, bijvoorbeeld in het onderwijs en de zorg, stapelen zich op. Als we weer trots willen zijn op onze voorzieningen dan zal het allemaal veel kleinschaliger moeten. Daarvoor zal SP-fractievoorzitter Tjitske Siderius morgen bij de begrotingsbehandeling pleiten.

Lees verder
7 november 2008

SP vindt vertrekregeling ex-directeur Wezo absurd

De fractie van de SP is verontwaardigd over de vertrekregeling van de ex-directeur van de Wezo. De directeur zal met behoud van salaris nog twee jaar op de loonlijst blijven staan, totdat hij gebruik kan maken van vervroegd pensioen. Bij een gewone werknemer heet dit ‘twee jaar betaald verlof’. De SP vraagt zich af of het gerechtvaardigd is gezien de financiële positie van de Wezo om iemand langdurig door te betalen, zonder dat daar een tegenprestatie in de richting van het bedrijf tegenover staat. Reden genoeg voor de fracties van de SP in Zwolle en Raalte om vervolgvragen aan het college te stellen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier