h

Nieuws uit 2008

27 november 2008

SP wil opheldering over verhuizing Businesspost

De fractie van de SP wil opheldering over de verhuizing van de Businesspost van de sociale werkvoorziening (Wezo). Dit onderdeel gaat per 1 januari 2009 verhuizen van het centrum (Diezerplein en Curieweg) naar de Hessenpoort. De reden van de sluiting van beide filialen is dat er geen financiële middelen (meer) zijn om de Businesspost onder te brengen in het centrum. Deze verhuizing betekent echter wel een stap terug in de arbeidsomstandigheden van (een deel van) de postbodes.

Lees verder
27 november 2008

Voor 5 euro naar de manifestatie in Den Haag!


Op woensdag 17 december zal er vanuit Zwolle een bus naar de protestbijeenkomst `Zeg nee! tegen de afbraak van de thuiszorg` gaan.

Lees verder
27 november 2008

De SP in de buurt: Stadshagen!

Op zaterdag 22 november hebben een aantal SP-leden uit Zwolle en Willy Lourenssen, statenlid van Overijssel, een bezoekje gebracht aan de wijk Stadshagen. Het doel was om de bewoners te vragen wat zij van hun buurt vinden en wat er eventueel beter zou kunnen.

Lees verder
26 november 2008

ZEG NEE! TEGEN DE AFBRAAK VAN DE THUISZORG!

Kom ook naar de Protest Bijeenkomst

Woensdag 17 december 2008
Op het Plein voor de Tweede Kamer in Den Haag
Van 12.00 tot 14.00 uur

Lees verder
21 november 2008

Mosquito nu echt verbannen uit Zwolle

Nu zelfs minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken heeft aangegeven dat er geen wettelijke grondslag is voor de Mosquito moet het apparaat volgens de SP zo snel mogelijk worden verbannen uit Zwolle. Het apparaatje met een zeer hoge zoemtoon moet hangjongeren verjagen. De toon is tot ongeveer het 25ste levensjaar te horen. De SP heeft zich altijd verzet tegen de Mosquito, omdat het niet de problemen met hangjongeren oplost, maar ze slechts verplaatst. Daarnaast was lange tijd onduidelijk of dit apparaat grondwettelijk wel was toegestaan.

Lees verder
21 november 2008

SP wil inzicht in schuldhulpverlening

De fractie van de SP heeft vragen gesteld aan het college over de schuldhulpverlening. Gebleken is dat bij administratieve vergissingen van de afdeling schuldhulpverlening dit voor rekening van de cliënt komt. Te denken valt aan het krijgen van een boete voor het te laat betalen van een rekening. Wat de SP betreft is het onwenselijk dat een cliënt voor dit soort vergissingen moet opdraaien, terwijl hij of zij – bijna letterlijk - het hele leven in handen legt van de gemeentelijke instantie.

Lees verder

Pagina's

U bent hier