h

Nieuws uit 2008

3 oktober 2008

Beeldkwaliteit voor € 800.000,-

In de Stentor van vorige week zaterdag stond een grote advertentie waar de appartementen in het Flevogebouw en het nog te bouwen huis bij Achtergracht werden aangeprezen. Voor heel veel geld. Opvallend was dat er op de bijbehorende foto alvast werd aangegeven waar de Zwolse inwoners die zich geen € 800.000,- voor een woning kunnen veroorloven op uit gaan kijken.

Lees verder
28 september 2008

SP stelt voorwaarden aan toekomst sociale werkvoorziening

Er moeten een aantal voorwaarden worden gesteld aan de toekomst van de sociale werkvoorziening. Daar zal de SP maandagavond voor pleiten in de gemeenteraad. De SP vindt het belangrijk dat mensen met een arbeidshandicap als volwaardig worden beschouwd. Een zinvolle dagbesteding is een kwestie van menselijke waardigheid. Binnen de sociale werkvoorziening moet het sociale weer voorop komen te staan in plaats van de financiële kaders. Daarvoor heeft de SP een aantal voorwaarden opgesteld.

Lees verder
22 september 2008

SP in Zuid

Afgelopen zaterdag was de SP weer in de wijk. Ditmaal in het winkelcentrum van Zwolle-Zuid. De krant met onze kersverse fractievoorzitter Agnes Kant werd enthousiast ontvangen. Het bood een goed aanknopingspunt om met de mensen in de wijk in gesprek te gaan over de buurt, maar ook over de afgelopen algemene beschouwingen.

Lees verder
22 september 2008

SP wil opheldering over autoloze zondag

Gisteren werd in veel steden een autovrije zondag gehouden. Zwolle was echter niet van de partij. In het kader van luchtkwaliteit en vooral de bewustwording van het beter omgaan hiervan heeft de SP eerder dit jaar vragen gesteld over de mogelijkheden om hier in Zwolle aan mee te doen. Uit de beantwoording van de wethouder bleek gepast enthousiasme voor de autovrije zondag. Nu is er een week van de vooruitgang geweest, maar geen autoloze zondag. De SP wil van de wethouder weten wat hiervan de reden is.

Lees verder
21 september 2008

Boeken in de buurt

Het zou goed zijn om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de diensten van de bibliotheek onder te brengen in de buurten van Zwolle. De fractie van de SP zal maandagavond tijdens de raadsvergadering hierover een voorstel indienen. Bij de cultuurnota eind dit jaar moet er worden besloten hoe Zwolle de bibliotheek gaat huisvesten. De SP denkt dat het onderbrengen van de bibliotheek in de verschillende buurten bijdraagt aan een levendige buurt, waar de mensen elkaar kennen en tegenkomen.

Lees verder
20 september 2008

SP wil informatie over sluiting sociale dienst

De SP wil van het college weten waarom de dienst sociale zaken op vrijdag 26 september is gesloten en waar de mensen met een noodgeval naartoe kunnen. In de Peperbus van afgelopen woensdag viel in twee zinnen te lezen dat de dienst sociale zaken en werkgelegenheid op vrijdag 26 september 2008 is gesloten. Onbekend is waar de mensen die dringend hulp nodig hebben naar toe kunnen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier