h

Nieuws uit 2008

28 juni 2008

SP wil aansluiting Zwolle bij project Vogelaar

De fractie van de SP heeft vragen gesteld aan het college over het project taalcoaches uit het Deltaplan Inburgering van minister Vogelaar van Wonen, Werken en Integratie. In dit kader zijn 50 gemeenten (waaronder Zwolle) benaderd om programma's op te (laten) zetten ten behoeve van zogeheten taalcoaches. Deze gemeenten kunnen hiervoor subsidie van het Rijk aanvragen. De fractie van de SP heeft begrepen dat de gemeente Zwolle zich (nog) niet heeft ingeschreven voor het Deltaplan Inburgering en vraagt het college om dit alsnog te doen.

Lees verder
23 juni 2008

Perspectienota 2009 - 2012: beter perspectief (2)

Vanavond wordt de tweede termijn van de perspectiefnota besproken in de gemeenteraad. In de tweede termijn kunnen de politieke partijen moties en amendementen indienen om het voorgestelde beleid aan te vullen of te wijzigen. In deze perspectiefnota zitten een aantal goede elemeneten verwerkt, zoals dierenwelzijn, wijkbudgetten, peuterspeelzaalwerk. Echter, er zitten ook grote elementen in die op minder steun van de SP kunnen rekenen, bijvoorbeeld de ceintuurbaan, stadsmarketing en de Graaf van Sassendonck. De SP dient vandaag voorstellen in voor een betere Twijn, betere reïntegratie, betere energielevering en een betere communicatie.

Lees verder
22 juni 2008

SP wil inzicht in asbest in gebouwen

De fractie van de SP heeft vragen gesteld aan het college over asbest in gebouwen en scholen in Zwolle. Sinds 1993 zijn er al een tiental doden in scholen gevallen door asbest. Echter, de helft van de scholen is nog nooit gecontroleerd op asbest. Het gaat hier om mensenlevens van leraren, conciërges en leerlingen. Asbest kan namelijk dodelijke ziektes, als longziekten en tumoren veroorzaken. De SP wil weten hoe de situatie in Zwolle is.

Lees verder
18 juni 2008

Burgerinitiatief Huis bij de Achtergracht

In de gemeenteraad van Zwolle is al vaak gesproken over mooie of lelijke ontwerpen voor bouwplannen. Ook gisteravond weer. Tijdens een extra vergadering van de commissie Ruimte is gesproken over het burgerinitatief van de Vrienden van de Stadskern. In dit burgerinitiatief wordt verzocht om een nieuw ontwerp voor het Huis bij de Achtergracht, waarbij de regels van het beschermd stadsgezicht moeten gelden. De fractie van de SP wil dolgraag een nieuw ontwerp, maar dat is lastig. Er is namelijk een kader vastgesteld waarin ook regels voor beeldkwaliteit zijn opgenomen. Die regels zijn, en dat stellen we achteraf vast, niet strak genoeg waardoor de architect de vrijheid heeft gekregen om tot het ontwerp te komen zoals het er nu ligt.

Lees verder
16 juni 2008

Structuurplan Zwolle

Vandaag wordt er in de gemeenteraad gesproken over het structuurplan. In dit structuurplan is vastgelegd waar Zwolle de komende jaren (tot 2020) qua woningbouw zal gaan uitbreiden. Er wordt al lange tijd gesproken over dit structuurplan en vandaag zullen de uiteindelijke beslissingen worden genomen. De SP heeft al sinds het ontstaan van dit plan bedenkingen bij een aantal van de genoemde locaties voor uitbreiding, zoals Dijklanden en Stadsbroek.

Lees verder
15 juni 2008

Nachttrein in Zwolle nader onderzocht

Net als vorig jaar zette de SP in Zwolle zich tijdens de perspectiefnota in voor een nader onderzoek naar de mogelijkheden van een nachttrein van en naar Zwolle. Momenteel zijn er vele ontwikkelingen in Zwolle met betrekking tot het spoor. De spoorverbindingen in het Noorden worden door de rijksoverheid onder handen genomen. En in Zwolle zijn we bezig met het vormgeven van de Spoorzone en de ontwikkeling van mogelijke voorstadhaltes. De ultieme gelegenheid om gelijk na te denken over de mogelijkheden voor een nachttrein in Zwolle.

Lees verder

Pagina's

U bent hier