h

Nieuws uit 2011

21 mei 2011

Niet bezuinigen op arme kinderen

De fractie van de SP in de Zwolse gemeenteraad wil niet dat er wordt bezuinigd op armoedevoorzieningen voor kinderen. Het college stelt onder andere voor te bezuinigen op culturele en sportvoorzieningen voor kinderen uit arme gezinnen. De SP zal een motie indienen om deze groep bij de bezuinigingen te ontzien.

Lees verder
19 mei 2011

Snoepreisje Zwolse bestuurders is de SP een doorn in het oog

De afvaardiging van maar liefst twee wethouders en de burgemeester van Zwolle naar Litouwen om daar de Hanzedagen te beleven zijn de SP in Zwolle een doorn in het oog. De partij begrijpt niet dat de helft van het college van Zwolle nodig is om de Hanzedagen in Litouwen bij te wonen. Bovendien gaan er tenminste ook nog twee wethouders en vier raadsleden uit Kampen naar Litouwen. Het gemeentebestuur in Ommen heeft besloten vanwege de bezuinigingen af te zien van de reis.

Lees verder
12 mei 2011

In actie tegen kil bestuursakkoord

SP in Actie tegen kil bestuursakkoord
De SP was woensdagavond 11 mei, vooraf aan de ledenbijeenkomst van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in Zwolle, duidelijk aanwezig om stelling te nemen tegen het concept-bestuursakkoord. Het bestuursakkoord zijn afspraken tussen het Rijk, de gemeenten en de provincie over de uitvoering van taken, zoals jeugdzorg, de bijstand, de AWBZ en de sociale werkvoorziening.

Lees verder
10 mei 2011

Succes SP: mogelijkheid kwijtschelding op aanslagbiljet belastingen

Op initiatief van de SP komt er volgend jaar op het aanslagbiljet van de gemeentelijke belastingen te staan welke mogelijkheden er zijn tot kwijtschelding van deze belastingen. Het gaat dan om bijvoorbeeld de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Op het aanslagbiljet van de gemeentelijke belastingen staat niet aangegeven hoe iemand kwijtschelding kan aanvragen. Er staat alleen op hoe iemand bezwaar kan maken. Wethouder Piek neemt de suggestie van de SP over om ook melding te maken van de mogelijkheden tot kwijtschelding.

Lees verder
10 mei 2011

SP roept op om VVD-akkoord te weigeren

De SP zal vanavond vooraf aan de ledenbijeenkomst van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in Zwolle duidelijk stelling nemen tegen het concept-bestuursakkoord. Het bestuursakkoord zijn afspraken tussen het Rijk, de gemeenten en de provincie over de uitvoering van taken, zoals jeugdzorg, de bijstand, de AWBZ en de sociale werkvoorziening. De partij zal de aanwezige wethouders en raadsleden oproepen om op 8 juni tegen dit akkoord te stemmen.

Lees verder
8 mei 2011

SP wil kwijtschelding op biljet gemeentebelastingen

De SP zal maandag in de gemeenteraad het stadsbestuur bevragen over de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen, zoals rioolheffing en afvalstoffenheffing. Op het aanslagbiljet van de gemeentelijke belastingen staat niet aangegeven hoe iemand kwijtschelding kan aanvragen. De SP wil dat dit zo snel mogelijk veranderd.

Lees verder

Pagina's

U bent hier