h

Nieuws uit 2015

13 oktober 2015

SP: grondig onderzoek naar tekorten Muzerie

De SP in de Zwolse gemeenteraad wil dat er diepgaand onderzoek wordt gedaan naar de financiële tekorten die zijn ontstaan bij de Muzerie. De partij heeft de afgelopen jaren verschillende signalen gehad dat de bedrijfsvoering niet op orde zou zijn en de huidige tekorten, die onder andere bestaan uit een belastingschuld en onjuist besteedde subsidie.

Lees verder
4 oktober 2015

SP: zorgen om toekomst Driezorg

De fractie van de SP maakt zich zorgen om de toekomst van zorgorganisatie Driezorg. Driezorg heft aangekondigd zeker 150 medewerkers te willen ontslaan. Daarnaast is er het bericht dat verzekeraar Achmea in de regio Zwolle een experiment wil uitvoeren waarbij ze slechts één zorgaanbieder per wijk aan wil wijzen voor wijkverpleging. Ook dit is een bedreiging voor het voortbestaan van Driezorg. De SP zal maandag in de gemeenteraad mondelinge vragen stellen over de kwestie.

Lees verder
28 september 2015

Veel vragen over financieel drama bibliotheek

De fractie van de SP heeft in de Zwolse gemeenteraad veel vragen gesteld over de grote financiele verliezen de de gemeente dreigt te lopen rond de verhuizing van de Stadkamer (bibliotheek). Onder andere door een asbestvondst lijkt de gemeente voor miljoenen in het schip te gaan.

Lees verder
22 september 2015

Zwolle eerste jeugdloonvrije gemeente van Nederland

Foto: ROOD Zwolle

Young & United heeft samen met ROOD Zwolle opnieuw een succes bereikt. Young & United had een motie ingediend met ROOD Zwolle met daarin de vraag of de Zwolse gemeenteraad zich wou uitspreken over de strijd van Young & United. De motie werd gedragen door de partijen: SP, Swollwacht, D66, GroenLinks, en PvdA.

Lees verder
22 september 2015

SP maakt nul-procent huurverhoging bespreekbaar

Een SP motie die het college opdraagt serieus met woningbouwcorporaties en huurdersorganisaties te praten over de mogelijkheden de huren een jaar niet te verhogen is maandag aangenomen. De motie kreeg steun van GroenLinks, Swollwacht, PvdA, ChristenUnie en fractie Cetin.

Lees verder
22 september 2015

Zwolse gemeenteraad steunt Young and United

De gemeenteraad steunt de strijd van Young and United tegen het jeugdloon voor volwassenen. De raad roept de regering en het parlement op zo snel mogelijk een einde te maken aan het jeugdloon vanaf 18 jaar. Dat is het gevolg van het aannemen van de motie Einde halfloon voor heel werk!.

Lees verder

Pagina's

U bent hier