h

Nieuws uit 2016

13 november 2016

Buurten in de Pierik

Foto: SP

Zaterdagmorgen was het de tijd om te gaan buurten in de Pierik. Om steun te vragen voor het Nationaal ZorgFonds en uiteraard om een praatje te maken met de inwoners in deze wijk.

Lees verder
11 november 2016

SP Zwolle: Een betere toekomst in minder armoede.

Foto: Nynke Vissia / www.sp.nl
Bij de behandeling van de Zwolse begroting voor 2017 heeft de SP vijf voorstellen gedaan om mensen die dagelijks in armoede moeten leven, te ondersteunen. En waardoor mensen met een taalachterstand weer een kans voor de toekomst krijgen.
 
1. Ophogen van de armoedegrens. Dus zorgen dat meer mensen gebruik kunnen maken van de bestaande armoederegelingen.
 
2. Aanvullend op de bestaande regelingen, een declaratiefonds instellen. Waardoor het voor mensen rond het sociaal minimum mogelijk wordt mee te doen aan het verenigingsleven. Dus mee te doen bij sport en cultuur. Net als de andere inwoners in Zwolle.
 
3. Het verstrekken van een abonnement op de Stadkamer. Waardoor de minst bedeelden in onze stad ook toegang krijgen tot (kennis van) literatuur, kunst, educatie en cultuur. En daarmee een basis kunnen leggen voor hun taalvaardigheid en zelfredzaamheid.
 
4. Een daadwerkelijk en concreet kindpakket invoeren. We kennen in Zwolle al een aantal goede regelingen voor kinderen in armoede. Maar ook met die regelingen komen mensen niet rond. Door een concreet kindpakket in te stellen (met bijvoorbeeld kledingbonnen), geven we ook de jongste inwoners in onze stad een menselijke start van hun leven. 
 
5. Extra hulp / geld voor laaggeletterden en mensen met een taalachterstand. Daarmee krijgen zij niet alleen meer kans op de arbeidsmarkt maar zal ook hun dagelijks leven en welzijn verbeteren. 
 

Zie hieronder de gehele spreektekst van SP-fractievoorzitter Frank Futselaar:
 

De Geest van Thorbecke.

Lees verder
3 november 2016

SP bezorgd over toekomst Driezorg

De SP-fractie heeft opnieuw vragen gesteld over de situatie bij zorgorganisatie Driezorg. Dit naar aanleiding van het bericht dat twee leden van de raad van toezicht hun functie per direct hebben neergelegd.

Lees verder
28 oktober 2016

Succes SP: Ophalen grof huisvuil en kwijtschelding minima blijven overeind

Foto: SP

Maandag heeft de gemeenteraad een nieuw afvalbeleid vastgesteld. Heikel punt vormt het invoeren van prijsprikkels (diftar) waar de SP eerder al een petitie tegen startte. Enkele belangrijke SP moties werden aangenomen. Ondanks enkele wijzigingen stemde de SP tegen het plan.

Lees verder
22 oktober 2016

Buurten in Schelle

Zaterdag ochtend was de SP in Schelle om met bewoners van de straten Marterveld, Rendierveld en Otterveld in gesprek te gaan over hun ondergrondse container. Vooral bewoners van Otterveld en Rendierveld moeten nu veel verder lopen dan gemiddeld om hun restafval kwijt te kunnen. Bewoners hebben de kwestie aangekaart bij de gemeenteraad en de wens neergelegd bijvoorbeeld een extra container te plaatsen.

Foto: SP
Lees verder
2 oktober 2016

SP wil zwarte lijst illegale bemiddelingskosten

Uit recente berichtgeving in De Stentor blijkt helaas wederom dat verschillende verhuurmakelaars in Zwolle onterecht bemiddelingskosten aan potentiële huurders in rekening brengen. De SP-fractie in de gemeenteraad vraagt het college daarom maatregelen te nemen waaronder het publiceren van een zwarte lijst van verhuurmakelaars die in strijd met de wet handelen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier