h

Nieuws van de afdeling

28 februari 2006

ChristenUnie verliest geloofwaardigheid door zwevende fietsen

In januari 2006 presenteerde ROOD het rapport ‘geef fietsen de ruimte’ waaruit bleek dat er rondom het station ruim 750 fietsklemmen te weinig aanwezig zijn. De SP kwam daarom in de raad met een motie om het tekort aan te pakken. Wethouder Cnossen reageerde op het rapport door ROOD een gouden fietsbel aan te bieden als waardering voor het onderzoek en beloofde uiterlijk eind februari met een alternatief plan te komen voor de motie.

Lees verder
27 februari 2006

SP en PBZ stellen schriftelijke vragen financiering en huisvesting van Dierenambulance Zwolle

De raadsleden Albert de Boer (PBZ) en Margriet Twisterling (SP) vragen de aandacht van het college voor de Stichting Dierenambulance Zwolle. Bij brief van 8-2-2006 wijst de Stichting op de ontoereikende gemeentelijke bijdrage aan het werk van de Dierenambulance. De Stichting Dierenambulance Zwolle vraagt verder naar de mogelijkheid van een eigen onderkomen in de vrijkomende brandweerkazerne aan de Van der Heijdenstraat in Zwolle-Zuid.

Lees verder
24 februari 2006

SP presenteert resultaten tevredenheidsonderzoek

In de afgelopen maanden heeft de SP in Zwolle zich sterk ingezet voor het verrichten van een onderzoek onder uitkeringsgerechtigden. Doel was een tevredenheidsonderzoek te houden over uitkeringsinstanties. De resultaten zijn nu bekend en verzameld in een rapport.
De aanleiding voor het onderzoek was de toename van het aantal klachten die de afgelopen jaren bij de SP binnen kwamen. Daarop besloot de SP middels advertenties mensen op te roepen om met hun ervaringen naar buiten te treden. Doel was om inzichtelijk te krijgen wat er goed gaat en wat niet. Vanaf oktober tot en met december stond de advertentie elke veertien dagen in een huis-aan-huis blad.

Lees verder
20 februari 2006

SP is achterkamertjespolitiek zat en wil transparantie van bestuur

Opnieuw blijkt het presidium geen onafhankelijk overlegorgaan, maar een overleg waar achterkamertjespolitiek wordt bedreven. De SP voelt zich door de berichtgeving in de Stentor aangesproken en neemt afstand van de werkwijze van het presidium. Tevens willen wij aangeven dat wat de SP betreft de uitslag van de enquete direct openbaar gemaakt moet worden. Wanneer je de burgers betrekt bij een enquete, hebben zij recht op de uitslag. Om de slechte indruk die de bewoners -opnieuw- hebben gekregen van de gemeenteraad en het college weg te nemen, stelt de SP voor om de collegeonderhandelingen in het openbaar te voeren. Met name waar het gaat om belangrijke zaken die de bewoners direct treffen.

Lees verder
16 februari 2006

Poppodium maakt plaats voor politiek en religie

De SP afdeling Zwolle organiseerde woensdagavond 15 februari een thema-avond met als onderwerp 'politiek en religie' in Hedon. Er werd in gegaan op welke invloed religie heeft binnen de politieke partijen, maar ook ging het om de vraag: als naastenliefde een belangrijk uitgangspunt vormt, waarom komen politieke partijen dan met verschillende oplossingen voor problemen?

Lees verder
15 februari 2006

Lijstduwers vertegenwoordigen SP met verve

Deze week stond de campagneweek in het teken van de lijstduwersdebatten. Dinsdagavond werd in Het Vliegende Paard gedebatteerd over studentenonderwerpen als 'studentenhuisvesting' en 'Zwolle als studentenstad'. Tjitske Siderius vertegenwoordigde de standpunten van de SP. Een mooie gelegenheid om ervaring op te doen voor het werk in de raad straks.

Lees verder

Pagina's

U bent hier