h

Nieuws van de afdeling

9 april 2006

Demonstratie Houd huren betaalbaar

Ongeveer drieduizend mensen hebben zaterdag 8 april in Amsterdam gedemonstreerd tegen de huurplannen van minister Dekker. Onder het motto 'Houd huren betaalbaar' protesteerden tal van maatschappelijke organisaties tegen de liberalisering die de huurders vogelvrij zal maken. Behalve huurdersorganisaties, vakbonden en studentenbonden was ook de SP sterk vertegenwoordigd; onder meer Tweede-Kamerleden Arda Gerkens en Harry van Bommel kwamen hun steun betuigen. SP Zwolle was er uiteraard ook met een spandoek 'Dekker is niet lekker!'

Lees verder
7 april 2006

Schriftelijke vragen over uitvoering collectieve ziektekostenverzekering uitkeringsgerechtigden

De SP-fractie ontving een afschrift van de brief van de WWL (Werkgroep Welzijn en Levensbeschouwing) van 16 maart 2006 gericht aan het college. In deze brief beschrijft de WWL de wijze waarop de gemeente de collectieve ziektekostenverzekering heeft afgesloten voor uitkeringsgerechtigden. De WWL komt tot de conclusie dat leden van bijvoorbeeld Icare van een hogere korting gebruik konden maken dan de uitkeringsgerechtigden (10% tegenover 5% op de aanvullende en tandartsverzekering). Dit komt, volgens de brievenschrijvers, omdat gemeente Zwolle besloten heeft om een deel van de korting te gebruiken voor preventieve maatregelen tegen overgewicht bij jonge mensen. De WWL vindt dat verzekerden onrecht wordt aangedaan, omdat zij geen inspraak hebben gehad bij de totstandkoming van de verzekering en nu meer moeten betalen voor hun verzekering van hun minimale inkomen.

Lees verder
24 maart 2006

ROOD, DWARS en JS teleurgesteld in PvdA

De PvdA in Zwolle heeft laten weten dat zij het voornemen heeft om het huidige college voort te zetten. De lokale afdelingen van ROOD (SP-jongeren), de Jonge Socialisten in de PvdA en DWARS (GroenLinks-jongeren) vinden dit een gemiste kans en zijn daarom ook erg teleurgesteld in de beslissing.

Lees verder
23 maart 2006

Reizigers opgeroepen tot actie tegen huurliberalisatie

Vanochtend waren de Zwolse SP-ers al vroeg in actie. Zij deelden op het station vanaf 7.00 uur flyers uit om reizigers op te roepen mee te demonstreren voor betaalbare huren. Tientallen maatschappelijke organisaties en samenwerkingsverbanden, waaronder de Woonbond, de FNV en het platform Keer het Tij organiseren op zaterdag 8 april een landelijke demonstratie in Amsterdam voor betaalbare huren. De demonstratie begint om 13.00 uur op de Dam en richt zich tegen de plannen van minister Dekker die de huren wil liberaliseren.

Lees verder
21 maart 2006

SP Zwolle presenteert met trots haar wethouder

De Socialistische Partij Zwolle heeft besloten om Düzgün Yildirim, ex-raadslid, huidige fractievoorzitter van de Düzgün YildirimSP-fractie in Overijssel en lid van het landelijke hoofdbestuur van de SP, voor te dragen als wethouderskandidaat. De SP is één van de grote winnaars van de afgelopen verkiezingen. We gaan in principe voor een sterke oppositie de komende jaren. Maar we hebben ook de ambitie en deskundigheid om mede te besturen. Op deze wijze zullen wij actief onze bijdrage leveren aan meer sociaal beleid en meer solidariteit in Zwolle.

Lees verder
21 maart 2006

Eerste coalitiegesprek positief

Na een eerste informatieronde met informateur Hans Ouderkerk is gisteravond een eerste coalitiegesprek gevoerd tussen SP en PvdA. Uiteraard wil de PvdA graag weten hoe de SP aankijkt tegen een mogelijk collegeprogramma. Wanneer je het beleid in Zwolle vergelijkt met een grote tanker op zee, dan begrijpt de SP ook wel dat je niet van de ene dag op de andere van koers kunt veranderen, ook al zouden we dat graag willen. Van de ruim 400 miljoen euro die per collegeperiode beschikbaar is, is het overgrote deel al voor lopend beleid geoormerkt. Dat zijn structurele uitgaven, die jaarlijk terugkeren en niet zomaar op een andere plaats kunnen worden ingezet.

Lees verder

Pagina's

U bent hier