h

Nieuws van de afdeling

6 juli 2006

Aanvullende vragen bekendheid regelingen reïntegratie bij het bedrijfsleven en functioneren reïntegratiebureaus

Op zaterdag 1 juli heeft de fractie van de SP schriftelijke vragen gesteld over de bekendheid van regelingen rond reïntegratie bij het bedrijfsleven en het functioneren van reïntegratiebureaus. Maandag 3 juli moest de fractie van de SP uit de krant vernemen dat de gemeente Zwolle de afspraken uit het convenant uit 2002 tussen het Rijk en de gemeente, waarin is afgesproken hoeveel werklozen via scholing en bemiddeling weer aan het werk worden geholpen, niet gaat halen. Het probleem is niet dat er niet genoeg trajecten zijn ingezet, maar dat de resultaten van deze trajecten bijzonder tegenvallen.

Lees verder
2 juli 2006

Schriftelijke vragen bekendheid regelingen reïntegratie bij het bedrijfsleven en functioneren reïntegratiebureaus

In de Stentor van zaterdag 1 juli las de SP een artikel over een onderzoek van twee studenten van Hogeschool Windesheim in opdracht van een reïntegratiebedrijf. Het reïntegratiebedrijf liet concreet onderzoeken of het Zwolse bedrijfsleven positief denkt over uitbesteding van ondersteunende activiteiten aan een nieuw op te richten organisatie.
De resultaten van het onderzoek liegen er niet om. Het Zwolse bedrijfsleven is onvoldoende op de hoogte van de regelgeving rondom reïntegratie van arbeidsongeschikten. Ze kennen nauwelijks de financiële voordelen die worden geboden. Ook heeft het bedrijfsleven een negatief beeld van reïntegratiebedrijven. Het bedrijfsleven heeft het idee dat reïntegratiebedrijven mensen vaak op de verkeerde arbeidsplaatsen zet. De gevolgen voor de individuele cliënten kunnen zeer groot zijn (mislukte plaatsing, thuis komen zitten, daling eigenwaarde). En opnieuw moet hierdoor gemeenschapsgeld worden ingezet voor een uitkering, terwijl bij een juiste plaatsing cliënten structureel aan het werk blijven. Ook voor het bedrijfsleven is de frustratie groot en kunnen bedrijven besluiten geen gebruik meer te maken van de regelingen.

Lees verder
2 juli 2006

Onze kandidaten

Ook deze verkiezingsperiode zijn we er weer in geslaagd een goede, gevarieerde en krachtige lijst samen te stellen. Aanvoerder van deze lijst is lijsttrekker Brammert Geerling. Brammert was al gemeenteraadslid voor de SP in de afgelopen periode en sinds enige tijd is hij de fractievoorzitter. We zijn trots op de variatie die deze lijst biedt, onze lijst is een echte afspiegeling van de gemeente Zwolle.
Lees verder
1 juli 2006

Leden SP Zwolle kiezen nieuwe voorzitter en bestuur

Afgelopen woensdagavond vond vanaf 19.30 uur de algemene ledenvergadering plaats in 'de Belgische Keizer'. Op het programma stond een terugblik, verantwoording van de afdeling en fractie over het afgelopen jaar. De leden kregen in vogelvlucht via een powerpoint presentatie te zien wat de afdeling het afgelopen jaar allemaal deed. Hoogtepunten waren de kerstpakketten voor minima actie en de campagnetijd waarin de afdeling bijna wekelijks een actie had van een Hollandse proeverij tot een valentijnsactie. Op 7 maart verdubbelde de fractie. En leverde de SP het jongste raadslid ooit in Zwolle. Na de verkiezingen heeft de afdeling al weer een rits acties gehouden, zoals marathonlopers van natte sponzen voorzien en meelopen in de parade van roze zaterdag. Ook werd duidelijk welke moties en mondelinge vragen de fractie indiende.
Algemene Ledenvergadering 2006

Lees verder
30 juni 2006

Perspectiefnota 2007-2010, 1e termijn: Perspectief zonder pegels

Vrijdag 30 juni werd de Perspectiefnota besproken in de gemeenteraad. Hieronder de bijdrage van de SP tijdens de eerste termijn.

Lees verder
27 juni 2006

Bijdrage SP over Jaarrekening 2005

Hieronder de volledige bijdrage van de SP over de Jaarrekening van 2005, zoals de SP hem had willen delen met de gemeenteraad. Vanwege de spreektijd van 4 minuten is slechts een deel ervan uitgesproken in de gemeenteraadsvergadering van 26 juni 2006.

Lees verder

Pagina's

U bent hier