h

Nieuws van de afdeling

21 juni 2006

Vervolg moties kinderen van asielzoekers

Afgelopen maandag werden onze moties met betrekking tot schoolgaande kinderen van asielzoekers opnieuw behandeld in de gemeenteraad. Een maand geleden had wethouder Dannenberg naar aanleiding van de moties tijd gevraagd om zich meer te verdiepen in het probleem en terug te komen bij de raad met een korte notitie over het onderwerp.

Lees verder
15 juni 2006

Heb ik recht op extra geld?

Rondkomen van een laag inkomen is niet gemakkelijk. Er bestaan echter verschillende regelingen die het inkomen aanvullen. Veel mensen kennen die regelingen niet. Dankzij het speurwerk van Johan en Ellen is de SP in staat om u te helpen met de Geldwijzer. Wanneer u twijfelt of u wel voor een bepaalde regeling in aanmerking komt, geldt de volgende tip: bij twijfel ALTIJD proberen, aanvragen kost niets en in de praktijk blijkt dat het vaak (onverwacht) toch tot een uitkering komt! Heeft u hulp nodig? Bel de SP-hulpdienst op 038-4605619 of mail naar actiezwolle@sp.nl. De hulpdienst kan u helpen bij uw aanvraag.

Lees verder
12 juni 2006

Motie verhogen toetsnorm naar 115% van de bijstandsnorm

De SP fractie is blij met de verordening inkomensondersteunende maatregelen 2006. De SP zet zich al jaren in om de armoede te bestrijden. Wij zijn blij dat het college ook inziet dat er wat voor deze mensen moet worden gedaan en de verordening op een aantal punten ietwat heeft verruimt. Toch had het college wat de SP betreft nog wel een stap verder mogen gaan. Graag ziet de SP dat voor alle maatregelen de toetsnorm verhoogd wordt van 100% van de bijstandsnorm naar 115% van de bijstandsnorm. Voor gezinnen met een inkomen van 15% boven de bijstandnorm, zijn juist de voorzieningen in deze nota een steun in de rug op financieel gebied. Deze gezinnen moeten met de huidige bezuinigingen bijzonder veel moeite doen om rond te komen. Verschillende gemeenten hebben deze toetsnorm al verhoogd. Met het amendement dat wij indienen willen wij het voorbeeld van deze gemeenten volgen en de toetsnorm verhogen naar 115% van de bijstandsnorm. Overigens pleit de SP ook voor een betere communicatie met de doelgroep van deze verordening. Onze fractie bereiken nog steeds berichten dat mensen onvoldoende geïnformeerd zijn over de mogelijkheden van de voorzieningen die de gemeente Zwolle biedt. Terwijl juist deze ondersteuning essentieel kan zijn voor de mensen die in aanmerking komen voor een dergelijke voorziening.

Lees verder
12 juni 2006

Motie actieve informatieplicht Meerjaren Prognose Vastgoed

Gezien de omvang van de investeringen en het belang voor de stad Zwolle vindt de SP dat een actieve betrokkenheid van de raad bij strategische keuzes met betrekking tot de aankoop van gronden noodzakelijk is. Helaas heeft de SP fractie de afgelopen jaren moeten constateren dat de raad niet actief betrokken is geweest bij deze strategische aankopen. Terwijl juist deze aankopen een eerste richting geven aan het ruimtelijk beleid dat de gemeente Zwolle wil voeren. Het zou dus logisch zijn dat de raad een belangrijke stem heeft in deze aankopen om zo ook de politieke invloed te vergroten.

Lees verder
12 juni 2006

SP verfrist halve marathon lopers

In de volle zon een halve marathon lopen valt niet mee. Daarom verraste de SP de halve marathon lopers afgelopen zaterdag met een ware verfrisactie. Aan het parcours stonden SP-leden klaar met ruim duizend rode sponzen, natuurlijk in de vorm van een tomaat.

Lees verder
9 juni 2006

Burgerleden SP benoemd

Op donderdag 8 juni was er een bijzondere bijeenkomst op het stadhuis. Nadat de grote partijen jarenlang de beediging van burgerleden in commissies hadden tegen gehouden, werd nu een grote groep burgerleden officieel benoemd. Vooral voor de kleinere partijen is dat prettig, omdat zij met maar weinig raadsleden alle vergaderingen moeten bijwonen. Nu burgerleden mogen worden benoemd, kan de werkdruk aanzienlijk worden verminderd. Naar onze mening is dat niet het enige voordeel. Als steunfractieleden de kans krijgen aan het raadswerk te 'snuffelen' door echt mee te doen, is het inwerkproces veel korter bij vervanging en is men in staat om op ongedwongen wijze te proeven aan te volkvertegenwoordigende werk en de verantwoordelijkheid die dat met zich meebrengt. Daarnaast maakt het de ondersteuning van de fractie veel leuker. Je mag gerust concluderen, dat ook het politieke werk op een betere manier kan worden vervuld, omdat fracties specialisten kunnen benoemen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier