h

Nieuws van de afdeling

24 mei 2006

Schriftelijke vragen over toegankelijkheid website gemeente Zwolle voor slechtzienden

Onlangs heeft een medewerker van de Stichting Oogfonds Nederland bij de Stichting Bartiméus Accessibility een korte scan aangevraagd met betrekking tot de toegankelijkheid van de website van de gemeente Zwolle voor slechtzienden. De website is globaal getest en blijkt niet helemaal te voldoen aan de eisen die noodzakelijk zijn om de website leesbaar te houden voor slechtzienden. In de bijlage is een korte uiteenzetting geformuleerd van deze korte scan.

Lees verder
22 mei 2006

Schriftelijke vragen over uitvoering motie Hermelenweg

De fracties van SP, Swollwacht en PBZ stellen in onderstaande brief aan het college schriftelijke vragen over de uitvoering van de motie Hermelenweg.

Lees verder
21 mei 2006

Mondelinge vragen over wildplakken

In de Stentor van afgelopen week las de fractie van de SP een artikel over twee mannen die zijn opgepakt wegens wildplakken. Zij plakten posters op brugpilaren en electriciteitskasten, omdat er volgens hen in Zwolle te weinig legale plakplaatsen zijn. Volgens hun advocaat voldoet Zwolle niet aan de norm van het minimum aantal legale plakplaatsen. Het zijn er volgens deze advocaat elf, terwijl de norm één plakplek per 5000 inwoners is. Afgaande op het aantal inwoners, zouden het er minimaal 24 moeten zijn.

Lees verder
15 mei 2006

Motie Zwolse ama's: Vreemd aan de orde van de dag

Het is reeds bekend dat veel gemeenten zich gefrustreerd voelen door het huidig gevoerde asielbeleid door het kabinet. Veel gemeenten zijn zoekende naar een humanere vormgeving van het asielbeleid, om zo asielzoekers ook een menswaardig bestaan te geven. Onderstaande motie is reeds aangenomen in de gemeente Deventer. De indieners voelen zich genoodzaakt in navolging van de gemeente Deventer deze motie ook in Zwolle in te dienen om zo een zo groot mogelijk appèl te doen op het kabinet.

Lees verder
7 mei 2006

Bevrijdingsdag gevierd met debat en kraam

Vijf mei: de enige dag dat heel Nederland weer gelooft in een betere wereld. Idealisme mag dan weer even. SP Zwolle vierde bevrijdingsdag door een delegatie van ROOD deel te laten nemen aan een debat op het bevrijdingsfestival Overijssel, en door met een kraam op de festivalmarkt te staan.

Lees verder
30 april 2006

In actie tegen wapenhandel

Zowel bij de Rabobank, Postbank als ING-bank voerde de SP afgelopen donderdag actie. Reden is dat Nederland vier oorlogsschepen wil leveren aan Indonesië. Deze levering wordt mogelijk gemaakt door financiering door de hierboven genoemde banken.

Lees verder

Pagina's

U bent hier