h

Nieuws van de afdeling

12 augustus 2006

Grijs op Reis tijdens straatfestival

Vrijdagavond voerde de SP in Zwolle actie voor gratis openbaar vervoer in trein en bus voor 65 plussers. De afdeling deed mee met deze landelijke actie 'Grijs op Reis’ van het SP Ouderenplatform. SP Zwolle ging de straat op vanaf 19.00 uur. Niet toevallig begon toen net het Straatfestival in de Zwolse binnenstad, dus veel Zwollenaren op de been die we konden vragen een handtekening te zetten voor het verbeteren van de mobiliteit van ouderen.

Lees verder
9 augustus 2006

SP Zwolle voert actie Grijs op Reis: gratis openbaar vervoer voor 65+

De SP afdeling in Zwolle organiseert a.s. vrijdagavond tijdens het Stratenfestival een actie. De afdeling doet mee met de landelijke actie van het SP Ouderenplatform ‘Grijs op Reis’ voor gratis openbaar vervoer in trein en bus voor 65 plussers.

Lees verder
28 juli 2006

Schriftelijke vragen Wet Sociale Werkvoorziening

Op 1 januari 2007 is het de bedoeling dat de tweede fase van de modernisering van de WSW (Wet Sociale Werkvoorziening) wordt doorgevoerd. De eerste fase van de modernisering van de WSW is in 2004 van start gegaan. Per 1 januari 2005 is de indicatiestelling overgedragen aan het CWI. In de tweede fase wil het kabinet bevorderen dat in de sociale werkvoorziening meer mensen werkzaam zijn bij gewone werkgevers in plaats van bij de reguliere sw-bedrijven.

Lees verder
21 juli 2006

SP start nieuwe campagne: NU SP

De SP heeft dinsdagnacht posters ‘NU SP’ geplakt in en rond de binnenstad. Met de posters roept de afdeling de mensen in de stad op dat het nu écht tijd is om te kiezen voor de SP. Na de diverse kabinetten Balkenende is het NU tijd voor een socialere samenleving, waar niet het geld de boventoon voert. Maar waar mens, dier en natuur samen de leidende richting zijn voor de keuzes die gemaakt worden in de politiek.

Lees verder
11 juli 2006

Fietsbel retour

Maandag 10 juli j.l. werd de laatste raadsvergadering voor het zomerreces afgewerkt. Diverse A-onderwerpen passeerden de revue en daarnaast werd de 2e termijn van de Perspectiefnota behandeld. A-onderwerpen zijn zogenaamde hamerstukken, waarover weinig debat plaatsvindt in de raad. Regelmatig worden onderwerpen zonder vooroverleg zomaar op de agenda geplaatst als hamerstuk. Zo ook de 10e. Een van de onderwerpen was een aanpassing op de APV (de algemene plaatselijke verordening). Doel van de aanpassing was, om de politie meer handvatten te geven voor het aanpakken van fietsoverlast rondom het station. De SP maakt zich al jaren druk over de overlast, maar met echte oplossingen komt het college niet. Repressie is geen oplossing, meer fietsklemmen wel. Derhalve een uitgesproken NEE tegen dit voorstel van onze fractie. Vanuit de zaal werden we ondersteund door ROOD, de SP-jongeren in Zwolle, die met een spandoek en fietsbellen hun ongenoegen kenbaar maakten. De SP fractie gaf de 'gouden' fietsbel terug aan wethouder Cnossen die zij eerder dit jaar van hem hadden gekregen, voor zijn onvermogen om de problematiek adequaat op te lossen. Naar verluid zal de wethouder deze zomer met voorstellen komen die het tekort aan fietsklemmen moet oplossen. Eerst zien...

Lees verder
11 juli 2006

Perspectiefnota 2007-2010, 2e termijn

Maandag 10 juli werd de Perspectiefnota in een tweede termijn besproken in de gemeenteraad. Hieronder de bijdrage van de SP.

Lees verder

Pagina's

U bent hier